STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83641 Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 157-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/04/2020

83642 Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1431/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
23/09/2020

83643 Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 177/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
04/03/2021

83644 Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4004-5PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
20/09/2021

83645 Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 11-HM/HWATIME Còn hiệu lực
27/05/2022

83646 Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 209/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD Còn hiệu lực
21/05/2020

83647 Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1465/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
05/05/2021

83648 Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190691 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Còn hiệu lực
29/08/2019

83649 Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 017/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

83650 Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 027/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

83651 Monitor theo dõi bệnh nhân,Máy điện tim,Monitor sản khoa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3679S PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Còn hiệu lực
26/03/2021

83652 Monitor theo dõi bệnh nhân. Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm với máy chính TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2703 PL-TTDV/ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu MEE Việt Nam Còn hiệu lực
18/10/2019

83653 Monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn Total Vitals TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH 05/012023/GBM/HOPT-KQPL Còn hiệu lực
10/02/2023

83654 Monitor theo dõi người bệnh TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 101.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH BẮC VIỆT Còn hiệu lực
01/06/2020

83655 Monitor theo dõi sản khoa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 858-1CL2/10/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Còn hiệu lực
24/02/2021

83656 Monitor theo dõi sản khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 177/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
04/03/2021

83657 Monitor theo dõi sản khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 11-HM/HWATIME Còn hiệu lực
27/05/2022

83658 Monitor theo dõi và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 46/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Hoàng Phúc Thanh Còn hiệu lực
15/06/2021

83659 Monitor trung tâm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2498 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
21/06/2019

83660 Monitor trung tâm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2498 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
21/06/2019