STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83661 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng α-1 acidglycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-393/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/04/2020

83662 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng α-1 antitrypsin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-421/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/04/2020

83663 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-486/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
15/03/2021

83664 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng β-2 microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-274/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
28/04/2020

83665 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định tính Coronavirus-2 trên máy miễn dịch tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 030721/HN-MD/SARS-PL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
03/07/2021

83666 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm đo tCO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 182/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

83667 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-358/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

83668 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-369/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

83669 Thuốc thử dùng trong hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 297/2022/NP-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

83670 Thuốc thử dùng để kiểm tra bóng đèn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN 066-MDS/190000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện Còn hiệu lực
02/07/2020

83671 Thuốc thử dùng để phiên mã ngược TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 179/QIA-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
07/07/2021

83672 Thuốc thử Epinephrine xét nghiệm chức năng tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-179/2022/PL Còn hiệu lực
22/11/2022

83673 Thuốc thử gắn màu huỳnh quang PE xác định các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210504-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
19/07/2021

83674 Thuốc thử hai màu đếm tế bào CD3/CD19 dùng cho máy phân tích dòng chảy tế bào TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191047 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
06/12/2019

83675 Thuốc thử hỗ trợ dùng cho xét nghiệm acid nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-222/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019

83676 Thuốc thử hỗ trợ dùng cho xét nghiệm acid nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-222/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019

83677 Thuốc thử hỗ trợ dùng cho xét nghiệm acid nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 130/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
03/02/2020

83678 Thuốc thử hỗ trợ dùng cho xét nghiệm acid nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 131/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
03/02/2020

83679 Thuốc thử hỗ trợ dùng cho xét nghiệm acid nucleic TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 280/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
14/01/2021

83680 Thuốc thử hỗ trợ dùng cho xét nghiệm acid nucleic TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 281/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
14/01/2021