STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83661 Monitor trung tâm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2498 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
21/06/2019

83662 Monitor trung tâm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2498 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
21/06/2019

83663 Monitor trung tâm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2498 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
21/06/2019

83664 Monitor trung tâm TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 073-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dich Vụ Quản Lý Biomedical Equipment Maintenance Còn hiệu lực
15/05/2020

83665 Monitor trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6432021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư HDN Còn hiệu lực
31/12/2021

83666 Monitor trung tâm TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 420-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

83667 Monitor trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0008/PLC Còn hiệu lực
13/10/2023

83668 Monitor trung tâm (Trạm làm việc không dây) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 128/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

83669 Monolith - Lồng thay thân đốt sống, vật liệu Peek TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 102/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

83670 Monolith - Nẹp chặn 2 đầu lồng thay thân đốt sống dạng nghiêng, Vật liệu PEEK TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 102/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

83671 Monolith - Nẹp chặn 2 đầu lồng thay thân đốt sống, Vật liệu PEEK TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 102/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

83672 MOP Morphine Rapid Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 38 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Đã thu hồi
25/06/2019

83673 MOP One Step Morphine Test Device (Urine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 54PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

83674 MOP One Step Morphine Test Strip (Urine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 54PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

83675 Mornitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 18.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

83676 Morphine rapid test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YN004b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y NHÂN Còn hiệu lực
26/12/2019

83677 MOTION SICKNESS PATCH TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2911/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ XANH Còn hiệu lực
04/12/2019

83678 Moto khoan tích hợp dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 004/170000006/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nha Khoa Thông Minh Việt Nam Còn hiệu lực
05/03/2020

83679 Motor tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 19/MED0620 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2020

83680 Motor tay khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 225/MED0918 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021