STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83821 Mũi khoan (Drill bit) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 434-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

83822 Mũi khoan (Ø 3.2x145 Drill) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES GMS002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ GMS Còn hiệu lực
23/12/2019

83823 Mũi khoan bào Tai-Mũi-Họng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 7.2/052023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
31/05/2023

83824 Mũi khoan bơm nước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210573-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

83825 Mũi khoan cắt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 226-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
06/12/2019

83826 Mũi khoan cắt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 043-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
05/10/2020

83827 Mũi khoan cắt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 334-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
08/10/2020

83828 Mũi khoan cắt cạnh bên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210464-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
06/07/2021

83829 Mũi khoan cắt nướu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210465-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
06/07/2021

83830 Mũi khoan cắt răng nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 172-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

83831 Mũi khoan cắt xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191492 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/02/2020

83832 Mũi khoan chẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/509 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

83833 Mũi khoan chẩm tạo ren TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/510 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

83834 Mũi khoan cho vít treo gân (Passing pin 2,4mm) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1702/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020

83835 Mũi khoan dẫn hướng cho mũi khoan đường hầm xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 092/CMD/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
20/12/2021

83836 Mũi khoan dẫn đường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ (MEDITECH CO., LTD) 02/2022/MDTPL-BYT Còn hiệu lực
25/01/2022

83837 Mũi khoan dẫn đường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ (MEDITECH CO., LTD) 07/2022MDTPL-BYT Còn hiệu lực
15/07/2022

83838 Mũi khoan dẫn đường 2.4 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 207/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế My Tâm Đã thu hồi
31/07/2020

83839 Mũi khoan dẫn đường 2.4 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 232/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế My Tâm Còn hiệu lực
28/09/2020

83840 Mũi khoan dùng trong cấy ghép Implant nha khoa,Dụng cụ/thiết bị dùng để cấy ghép Implant nha khoa,Dụng cụ/thiết bị dùng để cấy ghép Implant nha khoa, Vật liệu gắn phục hình, Vật liệu trám răng, Trụ phục hình dùng trong nha khoa , TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1059 PL-TTDV Công Ty TNHH Thiết Bị Nha Khoa Nguyễn Duy Còn hiệu lực
13/11/2020