STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83961 Nắp chặn ổ cối trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 332/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
12/04/2023

83962 Nắp che dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1260/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2020

83963 Nắp che đầu đọc nhiệt kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 39/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
14/10/2019

83964 Nắp che đầu đọc nhiệt kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 39/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019

83965 Nắp cho khuôn đúc mẫu mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 445/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
12/10/2021

83966 Nắp cho tuýp PCR TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

83967 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 10/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
12/03/2020

83968 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 181-01/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
13/08/2020

83969 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-128/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2020

83970 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-129/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2020

83971 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-126/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2020

83972 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-255/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

83973 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-260/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/07/2022

83974 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 06/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
14/09/2022

83975 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 27/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
11/05/2023

83976 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 06/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
19/05/2023

83977 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 06/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
19/05/2023

83978 Nắp chốt 2 đầu T2 ALTITUDE (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 81/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

83979 Nắp chốt đinh các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1537/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM Còn hiệu lực
18/03/2020

83980 Nắp chụp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190978-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/03/2021