STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84241 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 64/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
18/06/2019

84242 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB 0619-170000127/KCB/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
07/06/2019

84243 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018176 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư An Nhiên Còn hiệu lực
10/06/2019

84244 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018164 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY Còn hiệu lực
10/06/2019

84245 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 28066MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
11/06/2019

84246 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 28067MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
11/06/2019

84247 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 201212MP/170000123/PCBPL-BYT công ty TNHH Đầu Tư công nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
02/07/2019

84248 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 090719/170000115/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

84249 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 20124MP/170000123/PCBPL-BYT công ty TNHH Đầu Tư công nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
11/07/2019

84250 TỦ ĐẦU GIƯỜNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 380-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech Còn hiệu lực
08/10/2019

84251 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1824/170000074/ PCBPL-BYT Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội Còn hiệu lực
27/10/2019

84252 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 184-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
06/04/2020

84253 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 906/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÁI BÌNH Còn hiệu lực
22/07/2020

84254 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1184/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỰC PHẨM THĂNG LONG Còn hiệu lực
06/10/2020

84255 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1473/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Còn hiệu lực
08/10/2020

84256 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 06/HLM20/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
29/10/2020

84257 Tủ đầu giường TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 666.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ PTV Còn hiệu lực
24/12/2020

84258 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1875/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2020

84259 Tủ Đầu Giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2090B/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ THÁI SƠN Còn hiệu lực
23/01/2021

84260 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2091/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN BÌNH TV Còn hiệu lực
01/02/2021