STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84241 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 58CL-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG Còn hiệu lực
01/12/2019

84242 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 891 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/12/2019

84243 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 188/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
10/02/2020

84244 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 32-111019-SPIN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
23/02/2020

84245 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191040 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
10/04/2020

84246 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 184/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/07/2020

84247 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-150/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
23/07/2020

84248 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-151/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
23/07/2020

84249 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 427.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
07/09/2020

84250 Que Thử Nước Tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 228/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
11/09/2020

84251 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1089 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trí Đức Còn hiệu lực
15/09/2020

84252 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 18/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

84253 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 18/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

84254 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-851/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
10/11/2020

84255 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 12/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
16/04/2021

84256 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 31/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
06/05/2021

84257 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 56/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Còn hiệu lực
07/07/2021

84258 Que thử nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 160222-HN-CHUN-PLTTBYT Còn hiệu lực
17/02/2022

84259 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG 190122/PL-TBYT Còn hiệu lực
09/03/2022

84260 Que thử nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 3271218/170000157/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/03/2022