STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84581 Răng giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 10220717 Công ty TNHH Thiết bị Y tế MEDENT (MEDENT CO., LTD) Còn hiệu lực
02/08/2019

84582 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 92/MED1018/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

84583 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 93/MED1018/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

84584 Răng giả TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181224 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG Còn hiệu lực
07/09/2020

84585 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 835-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medent Còn hiệu lực
30/09/2020

84586 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2014/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Còn hiệu lực
01/02/2021

84587 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 107/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
11/10/2021

84588 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

84589 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

84590 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1540/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022

84591 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2872A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

84592 Răng giả bằng nhựa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 280-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dentaluck Còn hiệu lực
29/04/2020

84593 RĂNG GIẢ BẰNG NHỰA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 02-PLTTB-BYT-DEN/2022 Đã thu hồi
08/09/2022

84594 Răng giả bằng nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 02-PLTTB-BYT-DEN/2022 Còn hiệu lực
03/10/2022

84595 Răng giả bằng nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN 17031NK/NKL-PCBPL-B Còn hiệu lực
09/03/2023

84596 Răng giả bằng nhựa bán thành phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO 01/2022/ACESO-TTBYT Đã thu hồi
16/08/2022

84597 Răng giả bằng nhựa bán thành phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO 001/2022/ACESO-TTBYT Còn hiệu lực
25/08/2022

84598 Răng giả bằng nhựa tháo lắp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 220-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DENMEDICO Còn hiệu lực
22/06/2019

84599 Răng giả bằng nhựa tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 004LPN/170000134/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2023

84600 Răng giả bằng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 01-CCPL-LPN/170000134/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022