STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84581 Nẹp mâm chày L TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 225-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Còn hiệu lực
20/04/2020

84582 Nẹp Mandi3D TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 563.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TẦM NHÌN 3 CHIỀU Còn hiệu lực
12/10/2020

84583 Nẹp mắt cá chân Malleo Direxa Stirrup TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 01/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Otto Bock Việt Nam Còn hiệu lực
10/01/2020

84584 Nẹp mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 060/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
08/04/2020

84585 Nẹp mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 225-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Còn hiệu lực
20/04/2020

84586 Nẹp mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84587 Nẹp mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84588 Nẹp mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84589 Nẹp mắt xích tái tạo 3.5 - I TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 78/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

84590 Nẹp mắt xích tái tạo 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 171/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

84591 Nẹp mấu chuyển TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-419-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019

84592 Nẹp mấu chuyển TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-52-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
02/03/2021

84593 Nẹp mấu chuyển TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-53-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
04/03/2021

84594 Nẹp mềm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 552/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Còn hiệu lực
19/06/2020

84595 Nẹp mềm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV HBDB DRAGON-PLA/2023 Còn hiệu lực
26/07/2023

84596 Nẹp mềm silicon cố định liên gai sau TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019102BS/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

84597 Nẹp mini titan 2.0 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 813/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/06/2023

84598 Nẹp mini titan các cỡ các loại dùng trong chấn thương chỉnh hình hàm mặt, sọ não... TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1371/1 PL-TTDV Công Ty TNHH Mkmed Việt Nam Còn hiệu lực
19/05/2021

84599 Nẹp mở rộng cho vít dây chằng giữ mảnh ghép gân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021073/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
16/03/2021

84600 Nẹp móc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-404-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019