STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84581 Tủ Lạnh Âm Sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 565/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

84582 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0107/STECH-PL Còn hiệu lực
25/07/2022

84583 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1973/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2022

84584 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SINH NAM 08/24082022/PCBPL-SNC Còn hiệu lực
23/11/2022

84585 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM VIỆT Á 30112022TBA Còn hiệu lực
30/11/2022

84586 Tủ lạnh âm sâu ( -86oC ÷ -25oC ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 624- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
03/12/2020

84587 Tủ lạnh âm sâu -86oC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN 01/2022/DA Còn hiệu lực
08/11/2022

84588 Tủ lạnh âm sâu ( -86oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 726- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
03/12/2020

84589 Tủ lạnh âm sâu (-40oC ÷ -30oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN 01/2022/DA Còn hiệu lực
08/11/2022

84590 Tủ lạnh âm sâu (-40oC÷-25oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0892021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

84591 Tủ lạnh âm sâu (-40oC÷-25oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5962021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
15/12/2021

84592 Tủ lạnh âm sâu (-86oC÷-25oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0862021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

84593 Tủ lạnh âm sâu - 86 độ C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 851-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Thiết Bị Khoa Học Chuẩn Còn hiệu lực
18/11/2020

84594 Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1048 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Còn hiệu lực
23/12/2019

84595 Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1048 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Còn hiệu lực
23/12/2019

84596 Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 0320CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2020

84597 Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 128-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/06/2020

84598 Tủ lạnh âm sâu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 49/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

84599 Tủ lạnh âm sâu/ Freezer/ Deep freezer TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

84600 Tủ lạnh bảo quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1044/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TASUCO Còn hiệu lực
24/12/2019