STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84701 Xe Scooter dành cho người già và người khuyết tật TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 268.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẠN THỊNH Còn hiệu lực
06/08/2021

84702 Xe Scooter dành cho người già và người khuyết tật TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 268.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẠN THỊNH Còn hiệu lực
06/08/2021

84703 Xe Scooter dành cho người già và người khuyết tật TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 268.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẠN THỊNH Còn hiệu lực
06/08/2021

84704 Xe Scooter dành cho người già và người khuyết tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0308/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẠN THỊNH Còn hiệu lực
02/10/2021

84705 Xe Scooter dành cho người già và người khuyết tật (có thể tự động gấp) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 268.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẠN THỊNH Còn hiệu lực
06/08/2021

84706 Xe tắm em bé TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 378-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH Còn hiệu lực
10/11/2020

84707 Xe tập đi cho bệnh nhân cần phục hồi chức năng đi - đứng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 312-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Meditronic Còn hiệu lực
03/03/2020

84708 Xe tập đi dùng cho người khuyết tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 108/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế hóa chất và hóa mỹ phẩm Còn hiệu lực
28/04/2021

84709 Xe tập đi, Ghế bô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 9821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/09/2021

84710 Xe tập đi, Ghế bô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/11/2021

84711 Xe tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018176 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư An Nhiên Còn hiệu lực
10/06/2019

84712 Xe tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018164 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY Còn hiệu lực
10/06/2019

84713 Xe tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1184/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỰC PHẨM THĂNG LONG Còn hiệu lực
06/10/2020

84714 Xe tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2253/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Còn hiệu lực
21/10/2021

84715 Xe tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2259/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và công nghệ Hồng Phát Còn hiệu lực
08/11/2021

84716 Xe tiêm 2 tầng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1651A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÁI BÌNH Còn hiệu lực
25/12/2020

84717 Xe tiêm 3 tầng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Số 02/HP-PL/TBYT Còn hiệu lực
10/05/2022

84718 Xe tiêm bệnh án điện tử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Số 02/HP-PL/TBYT Còn hiệu lực
10/05/2022

84719 XE TIÊM THUỐC TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 076-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH Còn hiệu lực
12/07/2019

84720 Xe tiêm thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 95/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Kon Tum Còn hiệu lực
07/11/2019