STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84701 Thiết Bị Laser Trị Liệu Công Suất Cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 130A-DVPL/170000144/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

84702 Thiết bị laser trị liệu kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 1508/2022-PLTTBYT Còn hiệu lực
15/08/2022

84703 Thiết bị laser trị liệu kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 1809/2022-PLTTBYT Còn hiệu lực
22/09/2022

84704 Thiết bị laser xung màu 595nm và Nd:Yag1064nm VBeam Prima TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2570 PL-TTDV Công ty TNHH VIN SON Còn hiệu lực
13/06/2019

84705 Thiết bị laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1619/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y học công nghệ Trung Mỹ Còn hiệu lực
14/07/2019

84706 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1619/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y học công nghệ Trung Mỹ Còn hiệu lực
14/07/2019

84707 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1683/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y học công nghệ Trung Mỹ Còn hiệu lực
27/07/2019

84708 Thiết Bị Laser Điều Trị TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 989/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ Còn hiệu lực
18/12/2019

84709 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
03/08/2020

84710 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

84711 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

84712 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021 - SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
02/07/2021

84713 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021/SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
09/07/2021

84714 Thiết bị laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 839/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

84715 Thiết Bị Laser Điều Trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHAN NGỌC 01/VBPL/PN Còn hiệu lực
10/02/2023

84716 Thiết Bị Laser Điều Trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHAN NGỌC 09/VBPL/PN Còn hiệu lực
13/02/2023

84717 Thiết bị laser điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 2002/2023-PLTTBYT Còn hiệu lực
03/03/2023

84718 Thiết bị laser điều trị bệnh TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 28042022-TRANFA/PL DIODE SERIES Còn hiệu lực
28/04/2022

84719 Thiết bị laser điều trị các bệnh về da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190705 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA Còn hiệu lực
25/09/2019

84720 Thiết bị laser điều trị các bệnh về da TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 04042022-TRANFA/PL DUOGLIDE Đã thu hồi
04/04/2022