STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84761 Nẹp khóa lồi cầu ngón nhỏ 2.0 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 210/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84762 Nẹp khóa lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 131/MKM/0920 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
09/09/2020

84763 Nẹp khóa lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84764 Nẹp khóa lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0811/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84765 Nẹp khóa lòng máng 1/3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 131/MKM/0920-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
25/11/2021

84766 Nẹp khóa lòng máng 1/3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84767 Nẹp khóa lòng máng 1/3 Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 069/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
25/11/2021

84768 Nẹp khóa lòng máng Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 069/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

84769 Nẹp khóa mắc xích thẳng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0372/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

84770 Nẹp khóa mặt bên xương chày (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL87/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84771 Nẹp khóa mặt bên đầu dưới xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL47/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84772 Nẹp khóa mặt ngoài lồi cầu cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0369/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

84773 Nẹp khóa mặt trong lồi cầu cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0370/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

84774 Nẹp khóa mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-402-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

84775 Nẹp khóa mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 076/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

84776 Nẹp khóa mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-67-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

84777 Nẹp khóa mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 076/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
02/12/2021

84778 Nẹp khóa mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84779 Nẹp khóa mắt xích Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 082/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
15/04/2020

84780 Nẹp khóa mắt xích Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 082/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
02/12/2021