STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84901 TÚI CHƯỜM NÓNG, LẠNH (ĐA NĂNG) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 180000592/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
05/03/2021

84902 Túi chườm nóng/ lạnh (Hot/ cold Gel) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 054-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Gas Việt Nam Còn hiệu lực
22/03/2021

84903 Túi chườm nóng/ lạnh (Hot/cold Gel) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM 01.08/2022/GVN Còn hiệu lực
18/08/2022

84904 Túi chườm nóng/lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 202-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Hoàng Thịnh Phát Còn hiệu lực
17/09/2019

84905 Túi chườm nóng/lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 344/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/07/2022

84906 Túi chườm R&R các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 216-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
01/08/2019

84907 Túi Chườm Thông Tia Sữa Lansinoh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018199 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
24/08/2019

84908 Túi chườm y tế nóng lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191193 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/10/2019

84909 Túi chuyên dụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 442/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT BÁCH THẢO Còn hiệu lực
19/06/2020

84910 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3431 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Còn hiệu lực
13/05/2020

84911 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3431 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Còn hiệu lực
13/05/2020

84912 Túi cuộn Tyvek TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2541-7 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Bách Việt Còn hiệu lực
21/12/2019

84913 Túi dẫn lưu chứa dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191293 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUY THÔNG Còn hiệu lực
20/03/2020

84914 Túi dẫn lưu chứa nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 018-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
16/09/2019

84915 Túi dẫn lưu dịch có Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 045 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
11/07/2019

84916 Túi dẫn lưu dịch có Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 030 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
23/07/2019

84917 Túi dẫn lưu niệu Draina S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 9/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
17/06/2019

84918 Túi dẫn lưu niệu Flexima Uro Silk TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 16/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2019

84919 Túi dẫn lưu niệu quản ra da 2 mảnh Flexima 3S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 12/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
08/06/2020

84920 Túi dùng chứa khí chuẩn hóa máy gây mê kèm thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 03.20/170000083/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
09/04/2021