STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84921 Nẹp khóa xương gót Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 115/MKM/0620 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
15/06/2020

84922 Nẹp khóa xương gót Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 115/MKM/0620-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

84923 Nẹp khóa xương hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 090/TT-ACM/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

84924 Nẹp khóa xương sườn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 147/MDN/1020 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
30/10/2020

84925 Nẹp khóa xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 070/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

84926 Nẹp khóa xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0366/200000039/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

84927 Nẹp khóa xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 070/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

84928 Nẹp khóa xương đòn (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84929 Nẹp khóa xương đòn chữ S 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 218/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84930 Nẹp khóa xương đòn chữ S 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 219/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84931 Nẹp khóa xương đòn chữ S 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/18 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2021

84932 Nẹp khóa xương đòn có móc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 64/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

84933 Nẹp khóa xương đòn có móc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0365/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

84934 Nẹp khóa xương đòn có móc (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84935 Nẹp khóa xương đòn Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 072/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

84936 Nẹp khóa xương đòn Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 072/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/12/2021

84937 Nẹp khóa xương đòn trước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 105/MKM/0520 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
28/05/2020

84938 Nẹp khóa xương đòn trước Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 226/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
24/12/2020

84939 Nẹp khóa xương đòn đầu ngoài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84940 Nẹp khóa xương đòn đầu ngoài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022