STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84921 Túi 250 ml Non-PVC Bags 250mL with Flip off stopper DAB 203 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 337-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUN GARDEN VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

84922 Túi 500 ml Non-PVC Bags 500mL with TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 337-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUN GARDEN VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

84923 Túi bao ngoài bằng nhựa dùng trong hệ thống lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES BG001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
04/07/2019

84924 Túi bao ngoài O-Wrap TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3416-2 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Đã thu hồi
12/10/2020

84925 Túi bao ngoài O-Wrap(các loại) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3416-2 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Đã thu hồi
21/05/2021

84926 Túi bảo quản đông sâu tế bào (các loại) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3449 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
05/11/2020

84927 Túi bảo quản đông sâu tế bào CryoStore TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM 02/PLTTBYT/BIO-ORIGEN Còn hiệu lực
25/05/2022

84928 Túi bảo quản đông sâu tế bào CryoStore 10-25ml (CryoStore 25 EVA Freezing Bag, 10 - 25 ml, TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3449PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Đã thu hồi
11/11/2020

84929 Túi bảo quản đông sâu tế bào gốc 50mL (CryoMACS Freezing Bag 50) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3244-1S22/4/2020 PL-TTDV Công Ty TNHH Biogroup Vietnam Còn hiệu lực
11/11/2020

84930 Túi bảo quản đông sâu tế bào đa ngăn các loại TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3416-1 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Đã thu hồi
06/01/2021

84931 Túi bảo quản đông sâu tế bào đa ngăn CryoStore 5x6ml (CryoStore Multi-Chamber Bag) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3416-1 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Đã thu hồi
12/10/2020

84932 Túi bảo quản đông sâu tế bào đa ngăn CryoStore 5x6ml(CryoStore Multi-Chamber Bag) ,Túi bảo quản đông sâu tế bào đa ngăn CryoStore 4x6ml (CryoStore Multi-Chamber Bag),Túi bảo quản đông sâu tế bào CryoStore(các loại) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3416-1 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
21/05/2021

84933 Túi bảo vệ hệ thống kính vi phẫu, hệ thống định vị trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 03/2019/180000013/PCBPL - BYT Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
03/06/2019

84934 Túi bệnh phẩm mổ nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VP002/170000073/ PCBPL-BYT Công ty CP TM- DV-XNK Viên Phát Đã thu hồi
20/12/2019

84935 Túi bệnh phẩm mổ nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VP002/170000073/ PCBPL-BYT (ban hieu chinh) CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Còn hiệu lực
21/10/2020

84936 Túi bọc camera phòng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 70/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/11/2022

84937 Túi bọc kháng khuẩn máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 49/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

84938 Túi bơm áp lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181172 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÒA PHÁT Còn hiệu lực
16/07/2020

84939 Túi bóp áp lực truyền dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 029 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
23/07/2019

84940 TÚI BÓP ÁP LỰC TRUYỀN DỊCH CÓ ĐỒNG HỒ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 008 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
08/07/2019