STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85061 Xe lăn điện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 052022/KQPL-NKCT Còn hiệu lực
31/05/2022

85062 xe lăn điện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED XelandienZhejianglan2 Còn hiệu lực
07/07/2022

85063 Xe lăn điện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIA DỤNG E GROUP 01/EGROUP/BPL Còn hiệu lực
04/10/2022

85064 XE LĂN ĐIỆN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 032-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Thiết Bị Y Tế Vĩnh Phát Còn hiệu lực
25/07/2019

85065 Xe lăn điện cho người khuyết tật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1850/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng Còn hiệu lực
25/10/2019

85066 Xe lăn điện chuyên nghiệp kiểu dáng gọn nhẹ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
14/04/2022

85067 Xe lăn điện chuyên nghiệp kiểu dáng gọn nhẹ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
19/04/2022

85068 Xe lăn điện công nghệ mới tự động ngả nằm (bánh nhỏ) TM036D TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
19/04/2022

85069 Xe lăn điện công nghệ mới tự động ngả nằm (bánh to) TM036D TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
19/04/2022

85070 Xe lăn điện công nghệ mới tự động ngả nằm (vành đúc) TM036D TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
14/04/2022

85071 Xe lăn điện công nghệ mới tự động ngả nằm (vành đúc) TM036D TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
14/04/2022

85072 Xe lăn điện dành cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1788/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ngọc Thủy Nhi Còn hiệu lực
05/10/2019

85073 Xe lăn điện gấp thông minh jbh-d09 định vị GPS cao cấp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
14/04/2022

85074 Xe lăn điện gấp thông minh jbh-d09 định vị GPS cao cấp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
19/04/2022

85075 Xe lăn điện gấp tiện dụng kĩ thuật cao dành cho người già, người khuyết tật cao cấp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
14/04/2022

85076 Xe lăn điện gấp tiện dụng kĩ thuật cao dành cho người già, người khuyết tật cao cấp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
19/04/2022

85077 Xe lăn điện nâng hạ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
14/04/2022

85078 Xe lăn điện nâng hạ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
19/04/2022

85079 Xe lăn điện nâng tay vịn đa chức năng cao cấp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
14/04/2022

85080 Xe lăn điện nâng tay vịn đa chức năng cao cấp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
19/04/2022