STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85301 Nẹp đầu trên xương cánh tay 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 156/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

85302 Nẹp đầu trên xương cánh tay 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 157/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

85303 Nẹp đầu trên xương cánh tay các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 09/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019

85304 Nẹp đầu trên xương đùi mặt bên 4.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 140/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

85305 Nẹp đêm A6 TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 72/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH Hanomed Việt Nam Còn hiệu lực
03/10/2019

85306 nẹp đóng sọ không dùng vít TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2512cl23/4/19 Công ty TNHH Thông minh Hoàng Hà Còn hiệu lực
23/11/2019

85307 Nẹp đóng sọ không dùng vít TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4098-2 PL-TTDV Còn hiệu lực
24/01/2022

85308 Nẹp đóng sọ không dùng vít TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 180423/HHA-BPLTTBYT Còn hiệu lực
18/04/2023

85309 Nẹp đóng sọ không dùng vít (phụ kiện đính kèm Phụ lục 1 TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2512 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Còn hiệu lực
29/06/2019

85310 Nẹp đóng sọ titan không dùng vít TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01241117 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Còn hiệu lực
20/08/2019

85311 Nẹp đốt sống cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 29/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019

85312 Nẹp đúc theo yêu cầu vùng sọ mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ (MEDITECH CO., LTD) 03/2022MDTPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

85313 Nẹp đùi (Zimmer )Size 45 >70 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

85314 NẸP ĐÙI DÀI (ZIMMER) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

85315 NẸP ĐÙI NGẮN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

85316 Nẹp, mesh cố định xương hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 872-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Còn hiệu lực
20/05/2021

85317 Nẹp, vietj xương dùng trong phẫu thuật hàm mặt, sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02200717 Công ty Cổ phần Công nghệ THT Còn hiệu lực
06/08/2019

85318 Nẹp, Vít cố định xương sọ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20220007D3 Còn hiệu lực
08/04/2022

85319 Nẹp, vít cột sống cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU 12/2022/KQPL-AC Còn hiệu lực
21/12/2022

85320 Nẹp, Vít cột sống cổ (Mediox Cervical Plate System) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 219/2020/180000013/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Quốc tế Á Châu Đã thu hồi
28/08/2020