STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87981 Viên nén SIMICARBO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 39821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHƯƠNG MINH Đã thu hồi
28/07/2021

87982 Viên nén SIMICARBO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 39821CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/08/2022

87983 Viên nén đặt âm đạo TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2637 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIOVAGEN VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/12/2019

87984 Viên nén đặt âm đạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIOVAGEN VIỆT NAM 0322/BIO-PL Đã thu hồi
27/01/2022

87985 Viên nén đặt âm đạo chứa Lactobacilli TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2485 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm TEDIS – VIỆT HÀ Còn hiệu lực
29/06/2019

87986 Viên nén điều trị triệu chứng trào ngược dạ dày . TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 90021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NOLA PHARMA Còn hiệu lực
30/12/2021

87987 Viên nén TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MAPBIOPHARMA, S.L. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 02-2022/PLTTBYT-MAP Đã thu hồi
02/03/2022

87988 Viên nén dạ dày GOSTOMA (GOSTOMA STOMACH TABLETS) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHỎE VIỆT NAM 01/2022/CBPL/ Gostoma Còn hiệu lực
31/03/2022

87989 Viên nén hai lớp TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MAPBIOPHARMA, S.L. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 02-2022/PLTTBYT-MAP Đã thu hồi
02/03/2022

87990 Viên nén hai lớp TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MAPBIOPHARMA, S.L. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 02-2022/PLTTBYT-MAP Đã thu hồi
02/03/2022

87991 Viên nén NAXXID® TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 01-2021-DVPL/210000005/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
29/04/2021

87992 Viên nén NAXXID® TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 01-2021-DVPL/210000005/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/05/2021

87993 Viên ngậm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 624/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Còn hiệu lực
01/09/2021

87994 Viên ngậm Clorhexidin Enlievir. TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 259-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược Enlie Còn hiệu lực
08/11/2021

87995 VIÊN NGẬM COVEND TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE 1-22/3700683163/CBPL-TBYT Đã thu hồi
10/03/2022

87996 VIÊN NGẬM COVEND TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE 1-22/3700683163/CBPL-TBYT Còn hiệu lực
17/03/2022

87997 Viên ngậm Dequasmile TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 287-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược Enlie Còn hiệu lực
08/11/2021

87998 VIÊN NGẬM DEQUASMILE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE 3-22/3700683163/CBPL-TBYT Còn hiệu lực
06/04/2022

87999 Viên ngâm dùng cho mẫu hàm TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0212/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
07/12/2019

88000 Viên ngậm dưới lưỡi Bropa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VÂN TIÊN 200428-01/VT-PL Công ty Cổ phần Dược Phẩm và Thiết bị Y Tế Vân Tiên Còn hiệu lực
23/04/2021