STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88381 Vít chỉnh nha dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP 10/2022-VHG-WBT Còn hiệu lực
19/07/2022

88382 Vít chốt chặn Mis TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020

88383 Vít chốt chặn Mont Blanc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020

88384 Vít chốt chặn trẻ em Mont Blanc Baby TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020

88385 Vít chốt DHS/ DCS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

88386 Vít chốt DHS/DCS các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 249/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

88387 Vít chốt giữ mảnh ghép gân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 003/CMD/0919 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
11/09/2019

88388 Vít chốt giữ mảnh ghép gân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 003/CMD/0919-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

88389 Vít chốt giữ mảnh ghép gân điều chỉnh được độ dài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 004/CMD/0919 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
11/09/2019

88390 Vít chốt giữ mảnh ghép gân điều chỉnh được độ dài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 004/CMD/0919-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

88391 Vít chốt giữ mảnh ghép gân điều chỉnh được độ dài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 004A/CMD/0919-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

88392 Vít chốt neo cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0179/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANN Còn hiệu lực
19/07/2021

88393 Vít chốt neo cố định dây chằng chéo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 60/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
12/09/2019

88394 Vít chốt neo cố định dây chằng chéo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191300 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
05/12/2019

88395 Vít chốt neo cố định dây chằng chéo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-39/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

88396 Vít chốt neo khớp gối sử dụng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM37-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
25/05/2020

88397 Vít chốt neo khớp gối sử dụng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM16-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
25/05/2020

88398 Vít chốt neo sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp gối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 36/2019/180000013/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
06/07/2019

88399 Vít chốt neo, vít chỉ neo các loại các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210354 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÚ UYÊN Còn hiệu lực
03/06/2021

88400 Vít chốt ngang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 61/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
09/01/2020