STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89221 Máy đo nồng độ Spo2 dạng kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1363/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BANGKOK Còn hiệu lực
05/08/2021

89222 Máy đo nồng độ Spo2 dạng kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2002/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BANGKOK Còn hiệu lực
17/09/2021

89223 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 150.1/2021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy Còn hiệu lực
06/08/2021

89224 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 3242021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Giao nhận vận tải và Thương mại Quốc tế TNT Còn hiệu lực
14/08/2021

89225 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 3402021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Giao nhận vận tải và Thương mại Quốc tế TNT Còn hiệu lực
14/08/2021

89226 Máy đo OAE, ABR TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0309/PL.CT Còn hiệu lực
22/09/2022

89227 Máy đo oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 30021CN/190000014/PCBPL-BYT Công tyTNHH Công Nghệ Phần Mềm Kaopiz Địa chỉ Còn hiệu lực
28/05/2021

89228 Máy đo Oxy tổ chức não và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 06260817 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Còn hiệu lực
08/08/2019

89229 Máy đo Oxy trong máu AUPO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1274/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG Còn hiệu lực
28/07/2021

89230 Máy đo Oxy trong máu tại mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/026 Đã thu hồi
18/03/2022

89231 Máy đo Oxy trong máu tại mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/026 Còn hiệu lực
10/10/2022

89232 Máy đo oxy xung đầu ngón tay và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1255/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VƯỢNG Còn hiệu lực
16/08/2021

89233 Máy đo pCO2, pO2 liên tục qua da kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2596/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

89234 Máy đo phế dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191257 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH Còn hiệu lực
13/04/2020

89235 Máy Đo Phế Dung Kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1839/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
06/09/2021

89236 Máy Đo Phế Dung Kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 347/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
15/09/2021

89237 Máy Đo Phế Dung Kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 120723/PL-QA Còn hiệu lực
12/07/2023

89238 Máy đo phế dung kế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 40/2023 Còn hiệu lực
18/11/2023

89239 Máy đo phế dung kế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 41/2023 Còn hiệu lực
18/11/2023

89240 Máy đo phế dung kế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 42/2023 Còn hiệu lực
18/11/2023