STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89261 Máy đo thân nhiệt kết hợp nhận diện khuôn mặt TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 488.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUEEN ANN NHA TRANG Còn hiệu lực
29/09/2021

89262 Máy đo thân nhiệt kết hợp nhận diện khuôn mặt TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 527.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN XUÂN QUANG Còn hiệu lực
23/10/2021

89263 Máy đo thân nhiệt kết hợp nhận diện khuôn mặt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2443/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ E-WTS Còn hiệu lực
29/11/2021

89264 Máy đo thân nhiệt kết hợp rửa tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 470.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Còn hiệu lực
21/09/2021

89265 Máy đo thân nhiệt kết hợp xịt dung dịch rửa tay tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 176.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TBS Còn hiệu lực
26/06/2021

89266 Máy đo thân nhiệt thông minh nhận diện gương mặt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 153-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Igear Còn hiệu lực
15/05/2020

89267 Máy đo thân nhiệt trán TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 88.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH HẢI BẰNG Còn hiệu lực
30/05/2020

89268 Máy đo thân nhiệt từ xa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 22/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
21/06/2019

89269 Máy đo thân nhiệt và khử trùng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 367.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GOMAN VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/08/2021

89270 Máy đo thân nhiệt và khử trùng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 376.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GOMAN VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/09/2021

89271 Máy đo thân nhiệt và khử trùng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 437.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GOMAN VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2021

89272 Máy đo thân nhiệt, sử dụng trong y tế và phụ kiện: - Máy chính - Ống dẫn khí - Chăn quấn 16 loại model: IOB-001; IOB-002; IOB-003; IOB-004; IOB-005; IOB-006; IOB-007; IOB-008; IOB-009; IOB-010; IOB-011; IOB-012; IOB-013; IOB-014; IOB-015; IO TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 095-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty CP Thiết Bị Hoa Thịnh Còn hiệu lực
04/07/2019

89273 Máy đo thân nhiệt, sử dụng trong y tế và phụ kiện: Máy chính -Ống dẫn khí -Chăn quấn 16 loại model:IOB-001; IOB-002; IOB-003; IOB-004; IOB-005; IOB-006; IOB-007; IOB-008; IOB-009; IOB-010; IOB-011; IOB-012; IOB-013; IOB-014; IOB-015; IOB-016. TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 096-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty CP Thiết Bị Hoa Thịnh Còn hiệu lực
04/07/2019

89274 Máy đo thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 12/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
28/06/2019

89275 Máy đo thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 29/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
28/06/2019

89276 Máy đo thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 85/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
13/09/2019

89277 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 11/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

89278 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 12/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

89279 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 07/161222/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

89280 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 09/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023