STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89281 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 11/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

89282 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 12/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

89283 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 07/161222/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

89284 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 09/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

89285 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 10/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

89286 Máy đo thị trường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 20/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

89287 Máy đo thị trường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 1906/TTBYTL-A/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

89288 Máy đo thị trường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 160/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can Còn hiệu lực
14/12/2021

89289 Máy đo thị trường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC 12-2022/KQPL-KTHL Còn hiệu lực
23/02/2023

89290 Máy đo thị trường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM 231019-01/PLB-PRVN Còn hiệu lực
19/10/2023

89291 Máy đo thị trường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM 240521/PLTTB-PRVN Còn hiệu lực
21/05/2024

89292 Máy đo thị trường (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018433 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
27/07/2019

89293 Máy đo thị trường tự động Appa Auto Perimeter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018317/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VPĐD BIOTECHNICA PHARMA INTERNATIONAL., PTE., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
09/11/2019

89294 Máy đo thị trường kế nhãn khoa tự động và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 070/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/03/2023

89295 Máy đo thị trường kế tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-3-2024 Còn hiệu lực
02/01/2024

89296 Máy đo thị trường mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 22/PLTBYT/TTC/BYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

89297 Máy đo thị trường mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 68/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

89298 Máy đo thị trường mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 233/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2022

89299 Máy đo thị trường mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2022-2-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
12/07/2022

89300 Máy đo thị trường mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IME 9-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
22/08/2022