STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89321 Máy đo thị trường và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1850/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
24/12/2020

89322 Máy đo thính lực TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 038-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Và Xây Dựng Gia Quân Còn hiệu lực
28/06/2019

89323 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 22/DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Đã thu hồi
28/06/2019

89324 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 28/DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Đã thu hồi
28/06/2019

89325 Máy đo thính lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 012018AM/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

89326 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 22/DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Còn hiệu lực
29/06/2019

89327 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 28/DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Còn hiệu lực
29/06/2019

89328 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 42/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

89329 Máy đo thính lực TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 114-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP.HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
17/07/2019

89330 Máy đo thính lực TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 152-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
17/07/2019

89331 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH002/170000073/ PCBPL-BYT (cty Tấn Hưng) CÔNG TY TNHH Tấn Hưng DCYK Còn hiệu lực
20/12/2019

89332 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 441-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y Tế An Phú Còn hiệu lực
20/08/2019

89333 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 928/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/12/2019

89334 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 808/180000028/ PCBPL-BYT Công ty TNHH I-Biomed Việt Nam Còn hiệu lực
09/12/2019

89335 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018578 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ÂM THANH MỚI Còn hiệu lực
12/12/2019

89336 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 149-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Còn hiệu lực
18/08/2020

89337 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 01/2019/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
04/11/2020

89338 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1740/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH & THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ĐỨC Còn hiệu lực
23/11/2020

89339 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181509 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/02/2021

89340 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 109/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH STELLA Còn hiệu lực
22/02/2021