STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89361 Máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 44-PL/170000144/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic Còn hiệu lực
28/07/2021

89362 Máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 54-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
27/09/2021

89363 Máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 56-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
30/09/2021

89364 Máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 60-PL/170000144/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic Còn hiệu lực
18/10/2021

89365 Máy đo nồng độ oxy trong máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV015/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

89366 Máy đo nồng độ oxy trong máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ASIATECH VIỆT NAM 027-21/170000152/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Toàn Cầu Còn hiệu lực
12/05/2021

89367 Máy đo nồng độ Oxy trong máu cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210665-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ Còn hiệu lực
16/08/2021

89368 Máy đo nồng độ oxy trong máu cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 60821CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
06/09/2021

89369 Máy đo nồng độ oxy trong máu cầm tay và phụ tùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV037/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

89370 Máy đo nồng độ oxy trong máu kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1237/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
23/07/2021

89371 Máy đo nồng độ oxy trong máu kẹp ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 974/190000031/PCBPL-BYT Bà Nguyễn Xuân Hải Còn hiệu lực
29/09/2021

89372 Máy đo nồng độ oxy trong máu kẹp ngón tay sử dụng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2570/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/04/2023

89373 Máy đo nồng độ oxy trong máu kẹp đầu ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2218/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY Còn hiệu lực
15/10/2021

89374 Máy đo nồng độ oxy trong máu Pulse Oximeter TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH VƯƠNG 03-03/22/MV/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

89375 Máy đo nồng độ oxy trong máu Pulse Oximeter TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2423A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

89376 Máy đo nồng độ oxy trong máu Pulse Oximeter TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC NGUYÊN 15-03/22/DN/PCBPL-BYT Đã thu hồi
16/03/2022

89377 Máy đo nồng độ oxy trong máu Pulse Oximeter TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC NGUYÊN 15-03/22/DN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

89378 Máy đo nồng độ Oxy trong máu qua ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 90621CN/190000014/PCBPL-BYT Trịnh Minh Thiện Còn hiệu lực
27/10/2021

89379 Máy đo nồng độ oxy trong máu qua đầu ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1883/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Còn hiệu lực
28/12/2020

89380 Máy đo nồng độ Oxy trong máu qua đầu ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2327A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022