STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89461 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THADOSOFT 01/2022/PL-THADO Còn hiệu lực
04/05/2022

89462 Máy đo SPO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 29-HM/ACC Còn hiệu lực
22/02/2024

89463 Máy đo SPO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRANG TUỆ LÂM 01/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/05/2024

89464 Máy đo SpO2 cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 69/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KOREA LEADERS Đã thu hồi
03/08/2019

89465 Máy đo Spo2 cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1647/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRANG TUỆ LÂM Còn hiệu lực
21/08/2021

89466 Máy đo SPO2 cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 9521/210000003/PCBPL-BYT ông TRẦN ĐÌNH CƯỜNG Còn hiệu lực
25/08/2021

89467 Máy đo SpO2 cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/025 Đã thu hồi
18/03/2022

89468 Máy đo SpO2 cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/025 Còn hiệu lực
10/10/2022

89469 Máy đo SPO2 cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 51/PL-AL Còn hiệu lực
18/07/2024

89470 Máy đo SpO2 cầm tay ( Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI 0311/2023/ PHUTHAIMED Còn hiệu lực
03/11/2023

89471 Máy đo SpO2 cầm tay (dùng cho người lớn, trẻ em) / Máy đo độ Oxy bão hòa qua da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 2112019/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dũng Phường Còn hiệu lực
05/11/2019

89472 Máy đo Spo2 cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 59/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

89473 Máy đo SpO2 cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200655 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/11/2020

89474 Máy đo SPO2 cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 134/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/02/2021

89475 Máy đo SpO2 cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG 04PL/MD-2022 Còn hiệu lực
13/09/2022

89476 Máy đo SPO2 cầm tay và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 018/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

89477 Máy đo SpO2 cầm tay và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 08/2024-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/07/2024

89478 Máy đo Spo2 dạng kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1218/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRANG TUỆ LÂM Còn hiệu lực
26/07/2021

89479 Máy Đo SpO2 Dạng Kẹp Ngón Tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1525/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MEDLINKS Còn hiệu lực
13/08/2021

89480 Máy Đo Spo2 Dạng Kẹp Ngón Tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1599/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHỞI KỲ SON Còn hiệu lực
21/08/2021