STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89481 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu kẹp đầu ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1190/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY Còn hiệu lực
21/07/2021

89482 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu và linh phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 92/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

89483 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu và nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23092002/MP-BPL Còn hiệu lực
21/09/2023

89484 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 723A VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Còn hiệu lực
11/03/2020

89485 Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu đeo ở cổ tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 463.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
28/09/2021

89486 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3829S2 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Còn hiệu lực
13/06/2021

89487 Máy đo độ bão hòa oxy và hematocrit trong máu - BioTrend® Oxygen Saturation and Hematocrit System TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 17/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019

89488 Máy đo độ bão hòa oxy và nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 01/2022/170000123/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

89489 Máy đo độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01BL/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

89490 Máy đo độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 09/CBTBA/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

89491 Máy đo độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 1906/TTBYTL-A/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

89492 Máy đo độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 0203BL/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2024

89493 Máy đo độ cong giác mạc / giác mạc kế Keratometer TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3092-11CLS3/12/2019 PL-TTDV Còn hiệu lực
19/01/2022

89494 Máy đo độ cong giác mạc cầm tay tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6812021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/07/2022

89495 Máy đo độ cong giác mạc/ Giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018316 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VPĐD BIOTECHNICA PHARMA INTERNATIONAL., PTE., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
09/11/2019

89496 Máy đo độ cong giác mạc/ Giác mạc kế Keratometer TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES BPI005/170000073/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTECHNICA PHARMA INTERNATIONAL PTE., LTD TẠI TPHCM Còn hiệu lực
24/09/2019

89497 Máy đo độ cương dương (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181398 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Còn hiệu lực
13/01/2021

89498 Máy đo độ dày giác mạc cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 1906/TTBYTL-A/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

89499 Máy đo độ giãn cơ và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPEXCO 59/NP-2022 Còn hiệu lực
12/10/2022

89500 Máy đo độ giãn cơ và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA 1207.PLB.LGMED.2023 Còn hiệu lực
12/07/2023