STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89501 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 13/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

89502 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 105-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÀO PHÁT GROUP Còn hiệu lực
01/07/2019

89503 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 378/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Đã thu hồi
01/06/2020

89504 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1850/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
24/12/2020

89505 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2181/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

89506 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN 08/OMS-PLTTB Còn hiệu lực
08/08/2022

89507 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 42/120922/KQPL-AMV Còn hiệu lực
05/01/2023

89508 Máy đo tròng kính tự động và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 033/170000113/PCBPL-BYT Đã thu hồi
30/03/2023

89509 Máy đo tròng kính tự động và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 012/MT-KQPLTTBYT/2019 Còn hiệu lực
05/04/2023

89510 Máy đo và cảnh báo bức xạ dùng trong y tế (Máy đo nhiễm xạ bề mặt, máy đo bức xạ, thiết bị cảnh báo bức xạ và phụ kiện) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1488/2020/180000028/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam Còn hiệu lực
12/10/2020

89511 Máy đo và cảnh báo bức xạ dùng trong y tế (Máy đo nhiễm xạ bề mặt, máy đo bức xạ, thiết bị cảnh báo bức xạ và phụ kiện) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2590/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2022

89512 Máy đo và phân tích chức năng hô hấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181114 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/06/2021

89513 Máy đo và phân tích chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL49 Còn hiệu lực
16/05/2022

89514 Máy đo và phân tích chức năng đông máu và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1421 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Medcomtech Còn hiệu lực
05/08/2019

89515 MÁY ĐO VÀ PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ OXY LOẠI CẦM TAY TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 162/PLBCD/ 200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
20/09/2021

89516 MÁY ĐO VÀ PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ OXY LOẠI CẦM TAY TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 01-PL-AL Còn hiệu lực
08/02/2022

89517 MÁY ĐO VÀ PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ OXY LOẠI CẦM TAY TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 20-PL-AL Còn hiệu lực
24/12/2022

89518 Máy đo và phân tích thành phần cơ thể và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/153 Còn hiệu lực
23/05/2023

89519 Máy đo và Que thử đo chỉ số đường huyết; mỡ máu cholesterol, triglyceride TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 333/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

89520 Máy đo và theo dõi áp lực nội sọ liên tục, kèm catheter đo áp lực nội, vật tư phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 201/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
04/03/2021