STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89521 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 12/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

89522 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 07/161222/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

89523 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 09/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

89524 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 10/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

89525 Máy đo thị trường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 20/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

89526 Máy đo thị trường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 1906/TTBYTL-A/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

89527 Máy đo thị trường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 160/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can Còn hiệu lực
14/12/2021

89528 Máy đo thị trường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC 12-2022/KQPL-KTHL Còn hiệu lực
23/02/2023

89529 Máy đo thị trường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM 231019-01/PLB-PRVN Còn hiệu lực
19/10/2023

89530 Máy đo thị trường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM 240521/PLTTB-PRVN Còn hiệu lực
21/05/2024

89531 Máy đo thị trường (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018433 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
27/07/2019

89532 Máy đo thị trường tự động Appa Auto Perimeter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018317/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VPĐD BIOTECHNICA PHARMA INTERNATIONAL., PTE., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
09/11/2019

89533 Máy đo thị trường kế nhãn khoa tự động và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 070/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/03/2023

89534 Máy đo thị trường kế tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-3-2024 Còn hiệu lực
02/01/2024

89535 Máy đo thị trường mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 22/PLTBYT/TTC/BYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

89536 Máy đo thị trường mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 68/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

89537 Máy đo thị trường mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 233/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2022

89538 Máy đo thị trường mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2022-2-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
12/07/2022

89539 Máy đo thị trường mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IME 9-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
22/08/2022

89540 Máy đo thị trường mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN 11/OMS-PLTTB Còn hiệu lực
20/10/2023