STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89541 Máy đo thị trường mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 01/PLTTBYT-LLD Còn hiệu lực
18/11/2023

89542 Máy đo thị trường mắt tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC-VMC CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/07/2019

89543 Máy đo thị trường tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 44/201222/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

89544 Máy đo thị trường tự động Appa Auto Perimeter TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES BPI011/170000073/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTECHNICA PHARMA INTERNATIONAL PTE., LTD TẠI TPHCM Đã thu hồi
24/09/2019

89545 Máy đo thị trường tự động Appa Auto Perimeter TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HD007/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC Đã thu hồi
27/09/2019

89546 Máy đo thị trường và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 382/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

89547 Máy đo thị trường và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1850/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
24/12/2020

89548 Máy đo thính lực TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 038-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Và Xây Dựng Gia Quân Còn hiệu lực
28/06/2019

89549 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 22/DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Đã thu hồi
28/06/2019

89550 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 28/DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Đã thu hồi
28/06/2019

89551 Máy đo thính lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 012018AM/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

89552 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 22/DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Còn hiệu lực
29/06/2019

89553 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 28/DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Còn hiệu lực
29/06/2019

89554 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 42/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

89555 Máy đo thính lực TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 114-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP.HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
17/07/2019

89556 Máy đo thính lực TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 152-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
17/07/2019

89557 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH002/170000073/ PCBPL-BYT (cty Tấn Hưng) CÔNG TY TNHH Tấn Hưng DCYK Còn hiệu lực
20/12/2019

89558 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 441-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y Tế An Phú Còn hiệu lực
20/08/2019

89559 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 928/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/12/2019

89560 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 808/180000028/ PCBPL-BYT Công ty TNHH I-Biomed Việt Nam Còn hiệu lực
09/12/2019