STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89561 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 20.24-STG/PL-NK Còn hiệu lực
18/01/2024

89562 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 21.24-STG/PL-NK Còn hiệu lực
18/01/2024

89563 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.24-STG/PL-NK Còn hiệu lực
18/01/2024

89564 Máy đo đông máu bán tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2574 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

89565 Máy đo đông máu bán tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2574 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

89566 Máy đo đông máu bán tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2574 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

89567 Máy đo đông máu bán tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SM002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
07/10/2019

89568 Máy đo đông máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 82/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín Đã thu hồi
30/10/2019

89569 Máy đo đông máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 82/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín Còn hiệu lực
30/10/2019

89570 Máy đo đông máu và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ 12-2022/BPLDD Còn hiệu lực
03/04/2024

89571 máy đo đông máy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 25/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
30/09/2020

89572 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018307 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
23/06/2019

89573 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 321/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2019

89574 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES ASL002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASL SCS VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/12/2019

89575 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 36-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
30/06/2019

89576 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2946 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Yuwell Hà Nội Việt Nam Còn hiệu lực
16/12/2019

89577 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2806 PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUWELL VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/12/2019

89578 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1079/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/01/2020

89579 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 023-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

89580 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 177/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medihitech Việt Nam Còn hiệu lực
11/03/2020