STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89601 Máy đo điện thế buồng tim , Dây kết nối máy đo điện thế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT002f/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

89602 Máy đo điện thế buồng tim và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004h/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

89603 Máy đo điện thính giác thân não TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0110/2023/PL.CT Còn hiệu lực
13/10/2023

89604 Máy đo điện thính giác thân não - ABR TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 178-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DAEWON PHARMACEUTICAL Còn hiệu lực
02/12/2020

89605 Máy đo điện thính giác thân não và thăm dò chẩn đoán tiền đình cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÍNH HỌC VIỆT NAM VBPL_08072024 Còn hiệu lực
08/07/2024

89606 Máy đo điện thính giác thân não, điện thính giác ổn định TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0112/PL.CT Còn hiệu lực
02/12/2022

89607 Máy đo điện tim TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 111-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH DV QL BIOMEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE Còn hiệu lực
19/07/2019

89608 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES KBC001 /170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU Còn hiệu lực
20/12/2019

89609 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 872/ 180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/11/2019

89610 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 859/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP.HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
18/12/2019

89611 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 113-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

89612 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 113-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

89613 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191607 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
03/03/2020

89614 Máy đo điện tim TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 017-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dich Vụ Quản Lý Biomedical Equipment Maintenance Còn hiệu lực
15/05/2020

89615 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 33-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
26/01/2021

89616 Máy đo điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181114 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/06/2021

89617 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL51 Còn hiệu lực
17/04/2022

89618 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 20/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/07/2022

89619 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÁT MINH 1009/2022/NT Còn hiệu lực
26/09/2022

89620 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 01/2022/ 170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
19/10/2022