STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89621 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG 01/2023/PLTTBYT-QH Còn hiệu lực
20/12/2023

89622 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2023-0919 Còn hiệu lực
27/12/2023

89623 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU 10/2024/PLTTBYT-TH Còn hiệu lực
09/01/2024

89624 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MÀU XANH VIỆT 05/2024/PLTTBYT-MXV Còn hiệu lực
12/03/2024

89625 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIỆT MỸ 1502/2024-VM Còn hiệu lực
29/02/2024

89626 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 110324/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
19/03/2024

89627 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0482-1/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2024

89628 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 57C-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
03/07/2024

89629 Máy đo đường huyết (gồm máy chính và bút lấy máu) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 252/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Sinocare Vietnam L&M Còn hiệu lực
07/04/2021

89630 MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT (Hộp 01 máy) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 563/2023/YTC-PLTTB Còn hiệu lực
24/10/2023

89631 MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT (Hộp gồm máy đo, kim lấy máu và bút lấy máu) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 561/2023/YTC-PLTTB Còn hiệu lực
24/10/2023

89632 Máy đo đường huyết (máy và bút lấy máu) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 983/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M Còn hiệu lực
07/04/2021

89633 Máy đo đường huyết , mỡ máu, Ketone TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210922-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIUSA Còn hiệu lực
05/01/2022

89634 Máy đo đường huyết 5 chỉ số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1336/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
07/10/2020

89635 Máy đo đường huyết AC200 Blood Glucose Meter và phụ kiện (Que thử, dụng cụ lấy mẫu máu, kim lấy mẫu máu, dung dịch kiểm tra que thử) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 378-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Kỳ Anh Còn hiệu lực
11/05/2020

89636 Máy đo đường huyết Blood Glucose Monitoring Meter TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1810/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GENDIS Còn hiệu lực
24/12/2020

89637 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL12/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
26/06/2019

89638 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 115-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sài Gòn VCB Import - Export Còn hiệu lực
28/06/2019

89639 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 01/170000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/01/2021

89640 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI 0477/20222030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2022