STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91381 Phôi sứ làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1105/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2022

91382 Phôi sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG 02B-2023/TC-KQPL Còn hiệu lực
04/07/2023

91383 Phôi sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG 03-2023/ TC-KQPL Còn hiệu lực
06/07/2023

91384 Phôi sứ zirconia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA HIỆN ĐẠI 01-VBPL/NKHĐ Còn hiệu lực
25/02/2022

91385 Phôi sứ Zirconia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA DMAX ASIA 012022/DMAX-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

91386 Phôi sứ Zirconia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2842A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2022

91387 Phôi sứ Zirconia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 29072023/TT-PLB-5 Còn hiệu lực
30/07/2023

91388 Phôi sứ Zirconia dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 948/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH U&C INTERNATIONAL Còn hiệu lực
25/08/2020

91389 Phôi thân răng nhân tạo dùng trong nha khoa (implant) TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 158/190000031/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/03/2022

91390 Phôi thân răng nhân tạo dùng trong nha khoa (implant) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 158/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2022

91391 Phôi thấu kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 411-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN Còn hiệu lực
25/04/2020

91392 Phôi tròng kính bằng Plastic TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 232-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ATB Còn hiệu lực
08/10/2020

91393 Phôi trụ phục hình TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

91394 Phôi trụ liên kết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 00222/210000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

91395 Phôi trụ liên kết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 00222/210000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

91396 Phôi trụ phục hình TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1012/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
02/01/2020

91397 Phôi trụ phục hình CMFit TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA 014/2023-VBPL/SSVN Còn hiệu lực
23/09/2023

91398 Phòng cách âm để đo thính lực (không có thiết bị) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 41-DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL Còn hiệu lực
29/06/2019

91399 Phòng cách ly áp lực âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 480/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN Còn hiệu lực
28/07/2021

91400 PHÒNG LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 485.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Còn hiệu lực
01/10/2020