STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91741 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 30/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
17/03/2023

91742 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBeAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2002/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2021

91743 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1/HIV-2 TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADJ01_v00 Còn hiệu lực
31/03/2022

91744 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng đông lupus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 16/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
21/07/2021

91745 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng đông lupus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 25/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
29/07/2021

91746 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính mRNA tế bào chất cho chuỗi nhẹ globulin miễn dịch kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2101/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

91747 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính mRNA tế bào chất cho chuỗi nhẹ globulin miễn dịch lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2100/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

91748 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính MuMZ âm tính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-017/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
29/03/2021

91749 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính MuMZ dương tính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-016/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
29/03/2021

91750 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.20/BPL-TDH Còn hiệu lực
23/06/2022

91751 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính Syphilis LR-A TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-022REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

91752 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính tế bào biểu hiện RNA mã hóa bởi Epstein-Barr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1897/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

91753 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính tế bào biểu hiện RNA mã hóa bởi Epstein-Barr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2460/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2023

91754 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính TORCH chứng âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-015REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

91755 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính TORCH chứng dương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-014REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

91756 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính ToRCH Plus IgM TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-020/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
29/03/2021

91757 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính ToRCH-M TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-015/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
29/03/2021

91758 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng 13 thông số xét nghiệm nước tiểu 2 mức nồng độ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210772-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẨN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Đã thu hồi
13/10/2021

91759 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng 13 thông số xét nghiệm nước tiểu 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/02/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

91760 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng 13 thông số xét nghiệm nước tiểu nồng độ bình thường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210772 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẨN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
18/10/2021