STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91741 Phụ kiện can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1816/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
19/10/2019

91742 Phụ kiện can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 040-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Tư vấn, Thương mại và Dịch vụ KHKT T.R.A.N.S.M.E.D Còn hiệu lực
17/02/2020

91743 Phụ kiện can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 711/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
17/03/2021

91744 Phụ kiện can thiệp tim mạch (Bộ bơm bóng) TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 108-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM DV KT XNK Huy Hoàng Còn hiệu lực
22/06/2019

91745 Phụ kiện can thiệp tim mạch (Bộ bơm bóng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1912A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XUẤT NHẬP KHẨU HUY HOÀNG Còn hiệu lực
24/11/2020

91746 Phụ kiện can thiệp tim mạch (Bộ bơm bóng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 15/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
21/11/2022

91747 Phụ kiện can thiệp tim mạch (Bộ bơm bóng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 09/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

91748 Phụ kiện can thiệp tim mạch Bộ bơm bóng (Accessories) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 049-EIMI/2018/17000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Ki Ta Pi Da Còn hiệu lực
19/11/2019

91749 Phụ kiện cắt coil ID TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 137/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

91750 Phụ kiện chắn tia X cho trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1234-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/10/2022

91751 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL023c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
20/12/2019

91752 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật cột sống cổ- ngực- lưng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL039/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

91753 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật cột sống cổ- ngực- lưng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL038a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

91754 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật cột sống cổ-ngực-lưng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL053/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

91755 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật cột sống cổ-ngực-lưng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL050/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

91756 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL028/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

91757 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL042/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

91758 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL041/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
20/12/2019

91759 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL056/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

91760 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL051/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019