STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92661 Que thử axit uric dùng cho máy Benecheck Plus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 02/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
20/05/2023

92662 Que thử bán định lượng nồng độ HCG trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ALESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/12/2021

92663 Que thử bán định lượng nồng độ LH trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ALESCO VIỆT NAM Đã thu hồi
29/12/2021

92664 Que thử bán định lượng nồng độ LH trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ALESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/12/2021

92665 Que thử chẩn đoán sinh non TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018602 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO (VIET NAM) Còn hiệu lực
24/10/2019

92666 QUE THỬ CHLORINE DIAQUANT® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0009/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
15/08/2019

92667 Que thử Cholesterol TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2205/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

92668 Que thử cholesterol dùng cho máy Benecheck Plus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 02/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
20/05/2023

92669 Que thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 108/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Công Còn hiệu lực
30/10/2019

92670 Que thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 108/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Công Còn hiệu lực
30/10/2019

92671 Que thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 111/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng Còn hiệu lực
31/10/2019

92672 Que thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 111/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng Còn hiệu lực
31/10/2019

92673 Que thử dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018130 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
28/06/2019

92674 Que thử dùng cho máy nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 802 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Hạnh Còn hiệu lực
21/05/2021

92675 Que thử dùng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2908/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

92676 Que thử dùng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-868/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
19/11/2019

92677 Que thử dùng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-868/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
19/11/2019

92678 Que thử dùng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM 19052021 Còn hiệu lực
27/06/2022

92679 Que thử dùng cho máy sinh hóa khô tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 026-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
18/12/2019

92680 Que thử dùng cho máy sinh hóa khô tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 018-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020