STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92721 Vi ống thông can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181390 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
24/11/2020

92722 Vi ống thông can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0120/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2021

92723 Vi ống thông can thiệp mạch máu thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181914 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
12/11/2021

92724 Vi ống thông can thiệp mạch máu thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 38-2022/PL-PT Còn hiệu lực
19/04/2022

92725 Vi ống thông can thiệp mạch máu XO CROSS CATHETER PLATFORM TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 166/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ Thuật Hợp Nhất Còn hiệu lực
15/10/2021

92726 Vi ống thông can thiệp mạch ngoại vi (tên tiếng Anh: ASAHI Corsair Armet Microcatheter) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1182021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội Còn hiệu lực
29/07/2021

92727 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

92728 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

92729 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

92730 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 16/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

92731 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 11/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

92732 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/MED0321 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/03/2021

92733 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/08/278 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021

92734 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/463 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

92735 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/464 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

92736 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/465 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

92737 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2437A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

92738 Vi ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191387 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Còn hiệu lực
07/01/2020

92739 Vi ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 24/MED0421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/04/2021

92740 Vi ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210848-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vật tư Y Tế Bảo Tâm Còn hiệu lực
10/11/2021