STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93001 Vít chốt ngang đinh xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020609/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
26/04/2021

93002 Vít chốt tay định vị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 29/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
28/06/2019

93003 Vít chốt đinh NeoGen AR các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 128/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

93004 Vít chốt đinh NeoGen các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 127/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

93005 Vít chốt đinh NeoGen các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 129/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

93006 Vít chốt đinh nội tủy xương chày, xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 237/SGN/0321-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/08/2021

93007 Vít chốt đinh nội tủy xương chày, xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 037/DA-SGN/22 Còn hiệu lực
26/06/2022

93008 Vít cổ sau TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020199/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

93009 Vít cổ trước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020199/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

93010 Vít cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210171 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
23/03/2021

93011 Vít cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210543-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
27/07/2021

93012 Vít cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20220013D3 Còn hiệu lực
25/05/2022

93013 Vít cố định dây chằng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181823 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍNH MINH Còn hiệu lực
17/08/2021

93014 Vít cố định chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210535-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
27/07/2021

93015 Vít cố định chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20220010D3 Còn hiệu lực
06/05/2022

93016 Vít cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL005a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019

93017 Vít cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL003/170000073/ PCBPL-BYT (cty Hoàng Lộc M.E) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
20/12/2019

93018 Vít cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 25/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
19/08/2019

93019 Vít cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 295-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
06/09/2019

93020 Vít cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 338/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019