STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93121 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S 4020/2022/AS - BMS Còn hiệu lực
23/02/2023

93122 Túi cuộn tiệt trùng Tyvek TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S 4020/2022/AS - BMS Còn hiệu lực
23/02/2023

93123 Túi cuộn Tyvek TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2541-7 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Bách Việt Còn hiệu lực
21/12/2019

93124 Túi dẫn lưu chứa dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191293 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUY THÔNG Còn hiệu lực
20/03/2020

93125 Túi dẫn lưu chứa nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 018-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
16/09/2019

93126 Túi dẫn lưu dịch có Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 045 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
11/07/2019

93127 Túi dẫn lưu dịch có Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 030 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
23/07/2019

93128 Túi dẫn lưu niệu Draina S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 9/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
17/06/2019

93129 Túi dẫn lưu niệu Flexima Uro Silk TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 16/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2019

93130 Túi dẫn lưu niệu quản ra da 2 mảnh Flexima 3S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 12/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
08/06/2020

93131 Túi dùng chứa khí chuẩn hóa máy gây mê kèm thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 03.20/170000083/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
09/04/2021

93132 Túi ép (dẹp, phồng) chứa dụng cụ y tế tiệt khuẩn 3M Steri-dual TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 567 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019

93133 Túi ép (Tyvek) đựng dụng cụ tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 01/07/2021/170000002/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dương Phước Đông Còn hiệu lực
14/07/2021

93134 Túi ép (Tyvek) đựng dụng cụ tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 01/10/2021/170000002/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dương Phước Đông Còn hiệu lực
25/10/2021

93135 Túi ép áp lực truyền dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 123/170000047/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

93136 Túi ép có dán niêm phong tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1999/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Còn hiệu lực
22/01/2021

93137 Túi ép cuộn (dẹt/phồng) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC Số: 771/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại TSG Việt Nam Còn hiệu lực
24/05/2021

93138 Túi ép cuộn (dẹt/phồng) chứa dụng cụ y tế tiệt khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1838/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÁI SƠN Còn hiệu lực
28/12/2020

93139 Túi ép cuộn Tyvek TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC Số: 771/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại TSG Việt Nam Còn hiệu lực
24/05/2021

93140 Túi ép cuộn Tyvek chứa dụng cụ y tế tiệt khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1838/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÁI SƠN Còn hiệu lực
28/12/2020