STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93181 Túi ép tiệt trùng (3 phương pháp tiệt trùng) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-13 Còn hiệu lực
29/12/2022

93182 Túi ép tiệt trùng (dạng cuộn) loại dẹt, loại phồng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1656/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH XNK trang thiết bị y tế BMS Đã thu hồi
15/07/2019

93183 Túi ép tiệt trùng (dạng cuộn) loại dẹt, loại phồng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1656/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH XNK trang thiết bị y tế BMS Còn hiệu lực
22/07/2019

93184 Túi ép tiệt trùng (dạng cuộn) loại dẹt, loại phồng các cỡ, Túi ép tiệt trùng (dạng miếng) các cỡ, Giấy gói tiệt trùng các cỡ, Băng keo chỉ thị nhiệt các cỡ, Test chỉ thị nhiệt các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM 303 Còn hiệu lực
30/03/2023

93185 Túi ép tiệt trùng (dạng cuộn) loại phồng, loại dẹt các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 35 Còn hiệu lực
10/03/2023

93186 Túi ép tiệt trùng (dạng miếng) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1656/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH XNK trang thiết bị y tế BMS Đã thu hồi
15/07/2019

93187 Túi ép tiệt trùng (dạng miếng) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1656/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH XNK trang thiết bị y tế BMS Còn hiệu lực
22/07/2019

93188 Túi ép tiệt trùng (dạng miếng) các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 36 Còn hiệu lực
10/03/2023

93189 Túi ép tiệt trùng (dạng miếng) các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM 40 Đã thu hồi
13/03/2023

93190 Túi ép tiệt trùng (dạng miếng) các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM 40 Còn hiệu lực
13/03/2023

93191 Túi ép tiệt trùng (Dẹt) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2107/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
05/10/2021

93192 Túi ép tiệt trùng (túi gói tiệt trùng) loại phồng, loại dẹt các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM 40 Đã thu hồi
13/03/2023

93193 Túi ép tiệt trùng (túi gói tiệt trùng) loại phồng, loại dẹt các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM 40 Còn hiệu lực
13/03/2023

93194 Túi ép tiệt trùng (TYVEK) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2107/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
05/10/2021

93195 Túi ép tiệt trùng các cỡ TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3887-1 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
25/06/2021

93196 TÚI ÉP TIỆT TRÙNG CÁC LOẠI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 08/22-180001560/PCBA-HCM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
08/07/2019

93197 Túi ép tiệt trùng các loại, các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2066/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Còn hiệu lực
25/01/2021

93198 Túi ép tiệt trùng có dán niêm phong TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 321-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.Pharma) Còn hiệu lực
02/11/2021

93199 Túi Ép Tiệt Trùng Cuộn Dẹp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI ĐÔNG 06/2022-KQPL Còn hiệu lực
10/05/2022

93200 Túi ép tiệt trùng cuộn phồng, túi tiệt trùng tự hàn TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1975 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
15/02/2021