STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93221 Túi ép đựng dụng cụ tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 01/10/2021/170000002/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dương Phước Đông Còn hiệu lực
25/10/2021

93222 Túi Exactamix EVA 1000ml TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2055/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
10/08/2020

93223 Túi Exactamix EVA 2000ml TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2055/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
10/08/2020

93224 Túi Exactamix EVA 250ml TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2055/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
10/08/2020

93225 Túi Exactamix EVA 500ml TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2055/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
10/08/2020

93226 Túi gel các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 663/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Còn hiệu lực
02/07/2020

93227 Túi gel chườm nóng lạnh y tế 3M TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 438 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/11/2019

93228 Túi giãn mô vỏ nhám với vòm bơm tiêm tích hợp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-370-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/06/2019

93229 Túi giãn mô vỏ nhám với vòm bơm tiêm tích hợp, có tai khâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-544-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

93230 Túi giãn mô vỏ trơn với vòm bơm tiêm tách biệt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-396-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/06/2019

93231 Túi giữ máy theo dõi nhịp tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191461 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
28/02/2020

93232 Túi hấp tiệt trùng loại dẹp TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TQUỐC TẾ THUẦN VIỆT Đã thu hồi
21/10/2019

93233 Túi hấp tiệt trùng loại dẹp TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THUẦN VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2019

93234 Túi hấp (ép dẹp) vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MDF001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIFOOD Còn hiệu lực
01/07/2019

93235 Túi hấp dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 428-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
06/09/2019

93236 Túi hấp dụng cụ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200465 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
27/08/2020

93237 Túi hấp thụ 6 ngăn 6 Segmented Absorbent Pouch TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 676.21/180000026/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

93238 Túi hấp tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 62/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

93239 Túi hấp tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1036/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO Còn hiệu lực
06/07/2021

93240 Túi hấp tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT PL/06 Còn hiệu lực
26/05/2022