STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93261 Răng nhựa làm hàm tạm, hàm tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 060-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
06/09/2019

93262 Răng nhựa tổng hợp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1807/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Nha Phúc An Còn hiệu lực
19/10/2019

93263 Răng nhựa tổng hợp, răng cối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1789/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Nha Phúc An Còn hiệu lực
05/10/2019

93264 Răng nhựa tổng hợp, răng cửa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1789/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Nha Phúc An Còn hiệu lực
05/10/2019

93265 Răng sứ cố định TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT VƯƠNG 01/2023/PL-Việt Vương Còn hiệu lực
13/11/2023

93266 Răng sứ không kim loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB 30622/PLTTBYT-VGL Còn hiệu lực
23/06/2022

93267 Răng sứ không kim loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TKG 01/2023-TKG Còn hiệu lực
15/06/2023

93268 Răng sứ kim loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB 30622/PLTTBYT-VGL Còn hiệu lực
23/06/2022

93269 Răng tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT VƯƠNG 01/2023/PL-Việt Vương Còn hiệu lực
13/11/2023

93270 Rapid anti-H.pylori Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

93271 Rapid Anti-HCV Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

93272 Rapid Anti-HCV Test (Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng HCV trong máu toàn phần, huyết tương hoặc huyết thanh của người) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 30PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
28/06/2019

93273 Rapid Anti-HIV Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22004 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/04/2022

93274 Rapid Anti-HIV Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22006PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

93275 Rapid Anti-HIV Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23007 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

93276 Rapid Anti-HIV Test (Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng HIV. Định tính phát hiện kháng thể kháng virus HIV tuýp 1 (bao gồm nhóm O) và/hoặc HIV tuýp 2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 17PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Đã thu hồi
28/06/2019

93277 Rapid Flu A Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

93278 Rapid Flu A/B Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

93279 Rapid Rota-Adenovirus Combo Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

93280 Rapid test for Dengue IgG/IgM Test Card Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thể IgG/ IgM virus gây bệnh sốt xuất huyết , dạng khay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 343-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Y Vũ Còn hiệu lực
04/02/2020