STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93581 Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED1119 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
20/02/2020

93582 Túi hậu môn nhân tạo SOFTOMY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

93583 Túi hậu môn nhân tạo Softomy (Softomy Colostomy Bag) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 33/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

93584 Túi hậu môn nhân tạo trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 44/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

93585 Túi hậu môn nhân tạo trẻ em Ostomy Bag TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 113.21/180000026/PCBPL-BYT LÊ THANH LIÊM Còn hiệu lực
19/04/2021

93586 Túi hiệu chỉnh pha trộn dịch dinh dưỡng tĩnh mạch 1000ml TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2206/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
23/08/2021

93587 Túi hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 14/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Và Sản Xuất Việt Tường Còn hiệu lực
02/06/2019

93588 Túi hơi chân không cố định toàn thân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 239/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
19/11/2020

93589 Túi hơi chân không cố định đầu cổ vai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 239/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
19/11/2020

93590 Túi hơi cố định chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 26/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
13/06/2019

93591 Túi hơi cố định chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 35/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
25/06/2019

93592 Túi hơi cố định chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 01.22/KQPL/VK-2022 Còn hiệu lực
23/02/2022

93593 Túi hơi cố định chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 07.22/KQPL/VK2022 Còn hiệu lực
01/06/2022

93594 Túi hơi cố định chân không toàn thân (Đệm chân không toàn thân) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 92/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
01/11/2019

93595 Túi hơi đo huyết áp các size TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1795 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/06/2022

93596 Túi hơi/Đệm chân không cố định bệnh nhân dùng trong xạ trị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 03-2023/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

93597 Túi kiểm soát mẫu dùng cho hệ thống xử lý tế bào gốc máu cuống rốn (AXP QC Bag Set) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1598/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
09/11/2020

93598 Túi làm ấm máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2227/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2022

93599 Túi làm ấm máu cho máy làm ấm máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2164/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Đã thu hồi
02/05/2021

93600 Túi làm ấm máu cho máy làm ấm máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2164 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021