STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93581 Sáp lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1766/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN Còn hiệu lực
11/11/2020

93582 Sáp nền nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

93583 Sáp nền nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

93584 Sáp nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 424-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
08/01/2021

93585 Sáp nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210047 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
29/01/2021

93586 Sáp nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 107/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
11/10/2021

93587 Sáp vành khít nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 136-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
22/07/2019

93588 Sáp xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

93589 Sáp Xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 405/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2019

93590 Sáp để thử độ sắc bén của dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1653/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
14/07/2019

93591 Sáp đúc mẫu HistoPlast Paraffin Wax TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2610/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Lifelabs Còn hiệu lực
07/10/2021

93592 SARS-CoV-2 Antibody Test (Lateral Flow Method) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 81PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
30/03/2020

93593 SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 353/21/170000035/PCBPL-BYT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ Đã thu hồi
10/08/2021

93594 Sâu dây thở dùng một lần dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 25IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
18/07/2019

93595 Sâu dây thở một lần dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 57/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

93596 Sâu Máy Thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 439/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
19/06/2020

93597 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020663/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/12/2020

93598 Sâu máy thở TTBYT Loại C TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 146/170000051/PCBPL-BYT Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco Còn hiệu lực
16/04/2021

93599 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 31/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
03/11/2021

93600 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-04 Còn hiệu lực
30/09/2022