STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93741 Ống nghiệm phản ứng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3908-1 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị Máy móc Âu Châu Còn hiệu lực
23/11/2021

93742 Ống nghiệm phản ứng dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 90721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
30/12/2021

93743 Ống nghiệm Plain chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ 01-23AP/180000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

93744 Ống Nghiệm PP (Test Tube PP) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 05/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023

93745 Ống nghiệm PS (Test Tube PS) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 06/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023

93746 Ống nghiệm Serum TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0069/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
31/03/2021

93747 Ống nghiệm Serum TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1591/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU BONA Còn hiệu lực
05/09/2021

93748 ỐNG NGHIỆM SERUM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1133/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
26/09/2023

93749 Ống nghiệm Serum 5ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 950/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Còn hiệu lực
12/12/2019

93750 ỐNG NGHIỆM SODIUM HEPARIN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1137/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
26/09/2023

93751 Ống nghiệm thủy tinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 705.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT Còn hiệu lực
06/01/2021

93752 Ống nghiệm thủy tinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 24.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT Còn hiệu lực
22/02/2021

93753 Ống nghiệm thủy tinh(glass test tube) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2360 PL-TTDV Công Ty TNHH Nam Tiến Thành Còn hiệu lực
14/12/2020

93754 Ống nghiệm Trisodium Citrate 5ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 950/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Còn hiệu lực
12/12/2019

93755 Ống nghiệm đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 908/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

93756 Ống nghiệm đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VITROTECH 01/PL/2023/ VITROTECH Còn hiệu lực
06/02/2023

93757 Ống nghiệm đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT 07/2023/KQPL-ABTHN Còn hiệu lực
16/12/2023

93758 ỐNG NGHIỆM: EDTA K2, K3 HTM/ CITRATE HTM/ HEPARIN LITHIUM HTM/ CHIMIGLY HTM/ SERUM HTM/ GIỮ CHỦNG 1,8ML/ NHỰA 5ML, 7ML HTM/ ỐNG ĐỰNG HUYẾT THANH 1,5ML HTM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ 0010-0323/PL-HTM Còn hiệu lực
16/03/2023

93759 Ống ngiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 7/20/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
14/01/2020

93760 Ống ngoài trocar có rãnh cố định đa dụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-329-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
18/06/2019