STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93781 Thiết bị phẫu thuật xương và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH 01/2023/BPL Đã thu hồi
22/03/2023

93782 Thiết bị phẫu thuật xương và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH 02/2023/BPL Còn hiệu lực
28/03/2023

93783 Thiết bị phẫu thuật xương và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH 01/2023/BPL Còn hiệu lực
28/03/2023

93784 Thiết bị phẫu thuật xương/ Bone surgery units TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0043-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
31/03/2020

93785 Thiết bị phẫu thuật điện cao tần 400W TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

93786 Thiết bị phẫu thuật điện cao tần 400W TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

93787 Thiết bị phẫu thuật điện cao tần 400W TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021 - SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
02/07/2021

93788 Thiết bị phẫu thuật điện cao tần 400W TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021/SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
09/07/2021

93789 Thiết bị phẫu thuật điện dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4043 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
23/11/2021

93790 THIẾT BỊ PHCN CHI DƯỚI VÀ NHẬN THỨC [DREAM’S BIKE] TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/2203/MERAT-2021 CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
29/03/2021

93791 Thiết bị phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch Flowtron ACS 900 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 165/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
05/03/2021

93792 Thiết bị phòng ngừa thuyên tắc huyết khối VenaGo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2023-01/HL-PCBPL/VenaGo Còn hiệu lực
11/01/2023

93793 Thiết bị phụ kiện máy laser NanoStar TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 01122021 Còn hiệu lực
20/05/2022

93794 Thiết bị phục hồi chức năng chi dưới và nhận thức [Dream’s Bike] TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2136A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EU VIỆT Còn hiệu lực
21/10/2021

93795 Thiết bị phục hồi chức năng tay và phụ kiện, vật tư đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 18/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA Còn hiệu lực
05/07/2019

93796 Thiết bị phun sương đường mũi dùng một lần TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 638.21/180000026/PCBPL-BYT VIỆN PASTEUR NHA TRANG Còn hiệu lực
10/12/2021

93797 Thiết bị phun xịt khử khuẩn cảm ứng & đo thân nhiệt tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 507.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOÀN CẦU VI NA Còn hiệu lực
11/10/2021

93798 Thiết bị phun xịt khử khuẩn cảm ứng & đo thân nhiệt tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 507.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOÀN CẦU VI NA Còn hiệu lực
11/10/2021

93799 Thiết bị phun xịt khử khuẩn cảm ứng & đo thân nhiệt tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 507.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOÀN CẦU VI NA Còn hiệu lực
11/10/2021

93800 Thiết bị Plasma điều trị trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 992/190000031/PCBPL-BYT Viện Công nghệ VinIT Còn hiệu lực
07/10/2021