STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94261 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

94262 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-001/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
17/12/2020

94263 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-003/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
04/02/2021

94264 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-108/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2021

94265 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 01HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/01/2022

94266 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 30/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
11/05/2022

94267 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 01HQ/270000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2023

94268 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 59HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

94269 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện kháng thể kháng HIV1, HIV1 nhóm O và HIV2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 58HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

94270 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện kháng thể kháng virus viêm gan C (HCV) trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 55HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

94271 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện sớm giai đoạn chuyển đổi huyết thanh với HIV tuýp1 (HIV1,HIV1 nhóm O), phát hiện kháng thể kháng HIV2 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 95HQ/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

94272 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện định tính kháng nguyên vi rút viêm gan C và kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương người. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 54HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

94273 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện định tính kháng thể kháng HTLV týp I và týp II trong máu người. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 57HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

94274 Sinh phẩm chẩn đoán invitro để phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết tương hoặc huyết thanh của người TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 600HQ/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2023

94275 Sinh phẩm chẩn đoán invitro định tính phát hiện kháng thể IgM và IgG kháng kháng nguyên Treponema pallidum trong huyết thanh và huyết trong người TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 60HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

94276 Sinh phẩm chẩn đoán nhanh HBsAg TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2801/MERAT-2021 Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh Còn hiệu lực
08/03/2021

94277 Sinh phẩm chuẩn đoán In vitro để phát hiện kháng nguyên nhóm máu A trên bề mặt hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01040717 Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Phương Đông Đã thu hồi
01/08/2019

94278 Sinh phẩm chuẩn đoán In vitro để phát hiện kháng nguyên nhóm máu A trên bề mặt hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01040717 Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Phương Đông Còn hiệu lực
01/08/2019

94279 Sinh phẩm chuẩn đoán In vitro để phát hiện kháng nguyên nhóm máu A,B trên bề mặt hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 0304072017 Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Phương Đông Đã thu hồi
01/08/2019

94280 Sinh phẩm chuẩn đoán In vitro để phát hiện kháng nguyên nhóm máu A,B trên bề mặt hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03040717 Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Phương Đông Còn hiệu lực
01/08/2019