STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94601 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 17 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-052-B Đã thu hồi
29/07/2022

94602 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 17 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-124-B Còn hiệu lực
06/09/2022

94603 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-104/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94604 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-107/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94605 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-022/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/05/2023

94606 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-025/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/05/2023

94607 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 120/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/12/2022

94608 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số xét nghiệm sinh hóa nước tiểu 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 252022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

94609 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số xét nghiệm sinh hoá nước tiểu dạng lỏng 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/27/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
15/03/2022

94610 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 19 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-077/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94611 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 19 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-088/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94612 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 20 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 272 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2021

94613 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 20 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0020 Còn hiệu lực
09/08/2022

94614 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 20 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 93/2022/NA-PL Còn hiệu lực
19/09/2022

94615 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 21 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 84/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
03/07/2021

94616 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 21 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 79/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
09/07/2021

94617 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 21 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-103/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94618 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 21 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-086-B Đã thu hồi
23/08/2022

94619 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 21 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-135-B Còn hiệu lực
27/08/2022

94620 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 21 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 14/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
12/09/2022