STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94681 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 864/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH UK PHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2021

94682 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-35 PL-TTDV CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM GREENLIFE Còn hiệu lực
30/12/2021

94683 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1007921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIMAP Còn hiệu lực
11/01/2022

94684 Xịt Họng Keo Ong TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ 04:2022/PL-DPPH Còn hiệu lực
18/02/2022

94685 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN 01/2022/PL-NT Còn hiệu lực
25/02/2022

94686 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIHERB VN 01/2022/PL- MEDIHERB Còn hiệu lực
25/02/2022

94687 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPHARCO 01/2022/PL-VIEPHARCO Còn hiệu lực
26/02/2022

94688 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 02/2022/PL-BBT Còn hiệu lực
28/02/2022

94689 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA 02/2022/PL-MEDIFA Còn hiệu lực
01/03/2022

94690 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINAMAX 01/2022/PL- VINAMAX Còn hiệu lực
03/03/2022

94691 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MEDCARE 01/2022/CBA- MEDCARE Còn hiệu lực
03/03/2022

94692 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VINAFACO 01/2022/PL-VN Còn hiệu lực
04/07/2022

94693 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SABINA 01/2022/PL- SABINA Còn hiệu lực
04/03/2022

94694 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT 03/2022/PL-UP Còn hiệu lực
08/03/2022

94695 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM STANA VIỆT NAM 01/2022/PL-STANA Còn hiệu lực
08/03/2022

94696 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR 01/2022/PL-GREEN Còn hiệu lực
09/03/2022

94697 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO HOÀNG GIA 02/2022/PL-SHG Còn hiệu lực
23/03/2022

94698 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ HÒA PHÚ 01/2022/PL-HP Còn hiệu lực
28/03/2022

94699 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINGCARE 02/2022/PL-SC Còn hiệu lực
04/07/2022

94700 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND 01/2022/PL- MEDSTAND Còn hiệu lực
04/07/2022