STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94881 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 809/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN Còn hiệu lực
15/11/2021

94882 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 860/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH BANTRA Còn hiệu lực
26/11/2021

94883 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 865/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN SHV COMMODITY Còn hiệu lực
26/11/2021

94884 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 964/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM - KHANG Còn hiệu lực
17/12/2021

94885 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VICPHAR 01:2022/PL-VICPHAR Còn hiệu lực
16/02/2022

94886 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA- VIP 01:2022/PL-USA VIP Còn hiệu lực
18/02/2022

94887 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ DƯỢC BẠCH MAI 02/2022/PL-BM Còn hiệu lực
23/02/2022

94888 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DP GERMANY PHARMA 01/2022/PL- GERMANY Còn hiệu lực
23/02/2022

94889 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN SINH GROUP 01/2022/PL-NS Còn hiệu lực
23/02/2022

94890 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VALLAPHA 01/2022/PL-VALLAPHA Còn hiệu lực
22/02/2022

94891 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM 01:2022/PL-OBIPHAR Còn hiệu lực
01/03/2022

94892 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A VIỆN KINH TẾ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 01/2022/PL-VKT Còn hiệu lực
03/03/2022

94893 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NAGARA NHẬT BẢN 02/2022/PL-NAGA Còn hiệu lực
04/03/2022

94894 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AVIPHAR 01/2022/PL-MEGA Còn hiệu lực
09/03/2022

94895 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MT VIỆT NAM 01/VBPL-MT/2022 Còn hiệu lực
16/03/2022

94896 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GREEN LIFE 01/2022/PL-GRL Còn hiệu lực
17/03/2022

94897 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRÍ TÂM PHARMA 01/2022/TT-PL Còn hiệu lực
25/04/2022

94898 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM TÍN PHÁT 01/2022/PL-TINPHAT Còn hiệu lực
06/05/2022

94899 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINGCARE 03/2022/PL-SC Còn hiệu lực
04/07/2022

94900 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEGOLIFE 01/2022/PL-HEGOLIFE Còn hiệu lực
23/09/2022