STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94921 Surgical Face Mask (Ear-Friendly Mask) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 04/2312/MERAT-2021 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG DU LỊCH BÁCH TÙNG Còn hiệu lực
31/12/2021

94922 Surgical Gown TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 345-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần giải pháp sức khỏe Vạn Khang Còn hiệu lực
02/11/2021

94923 Surgical Gown (Hooded Coverall) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 416-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/03/2022

94924 Surgical Gown (Hooded Coverall) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 417-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/03/2022

94925 Surgical Gown - Áo choàng phẫu thuật TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 370-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Còn hiệu lực
17/12/2021

94926 SYNTHETIC PREMIUM OIL - Dầu tra tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 350-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
04/02/2020

94927 Syphilis Ab Rapid Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 59PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
07/09/2019

94928 Syphilis Ab Rapid Test (Test thử nhanh phát hiện định tính kháng thể Giang mai) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 153/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2023

94929 Syphilis Ab Rapid Test, Thương hiệu: Trueline™ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 196 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

94930 Syphilis Card TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 70.19/180000026/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
29/12/2020

94931 Syphilis rapid test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YN001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y NHÂN Còn hiệu lực
26/12/2019

94932 Syphilis Strip TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 70.19/180000026/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
29/12/2020

94933 Syphilis Ultra Rapid Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 44PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

94934 Syphilis Ultra Rapid Test TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23006 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2023

94935 Syringe filter bằng nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 148-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
29/09/2019

94936 Systemic Solution (400x) 10x50 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

94937 T Type Extension Tube 15cm TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/2102/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ LA VANG Còn hiệu lực
21/02/2020

94938 T-CO TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 337-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Green Optics Vina Còn hiệu lực
06/10/2020

94939 T3 EIA 96 Tests TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

94940 T4 EIA 96 Tests TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019