STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95081 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MARA 070-2021/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
10/11/2021

95082 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM 014-2023/PL-ARQVN Còn hiệu lực
09/01/2023

95083 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Protein CSF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-194/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

95084 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (CRP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 106/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
06/09/2022

95085 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (CRP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 195/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

95086 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Prothrombin Time, Activated Partial Thromboplastin Time, Thrombin Time, Fibrinogen, Antithrombin III, Factor (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII), Plasminogen, Protein C, Protein S TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 012022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
22/08/2022

95087 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng PTH (1-84) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MARA 0071-2021/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
10/11/2021

95088 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng PTH (1-84) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM 016-2023/PL-ARQVN Còn hiệu lực
09/01/2023

95089 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng RBC, TNC TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-090-B Còn hiệu lực
23/08/2022

95090 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sản phẩm giáng hóa fibrin (D-Dimer và X-oligomer) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2408/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

95091 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng SCC, ProGRP, CYFRA 21-1 và NSE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1949/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/09/2021

95092 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá nhi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-028REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

95093 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-053/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

95094 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-023REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

95095 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá thông minh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-119REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
22/09/2021

95096 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá thường quy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-029REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

95097 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng số lượng tế bào dùng cho máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 310 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2021

95098 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tacrolimus và cyclosporin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 100/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/08/2021

95099 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tacrolimus và cyclosporin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 103/2023/NP-PL Còn hiệu lực
22/05/2023

95100 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào CD4 số lượng thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210129 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/03/2021