STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95201 Vật liệu làm hàm giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 258-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
25/04/2020

95202 Vật liệu làm hàm giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 476-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

95203 Vật liệu làm hàm khay cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1766/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN Còn hiệu lực
11/11/2020

95204 Vật liệu làm khay duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 07/HLM19/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ABC GROUP Còn hiệu lực
27/11/2019

95205 Vật liệu làm khay lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 107/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
11/10/2021

95206 Vật liệu làm khung răng bằng hợp kim Niken và Crom TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1810/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Đăng Còn hiệu lực
19/10/2019

95207 Vật liệu làm khung răng bằng hợp kim Niken và Crom TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1810/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Đăng Còn hiệu lực
19/10/2019

95208 Vật liệu làm khung răng bằng hợp kim Niken và Crom TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1810/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Đăng Còn hiệu lực
19/10/2019

95209 Vật liệu làm khung răng giả tháo lắp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2913A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/12/2022

95210 Vật liệu làm khuôn răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 059-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

95211 Vật liệu làm khuôn răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210851-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/11/2021

95212 Vật liệu làm khuôn đúc răng giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1926/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
30/11/2020

95213 Vật liệu làm khuôn đúc răng giả TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG 032022 Còn hiệu lực
22/04/2022

95214 Vật liệu làm máng duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020207A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
05/04/2020

95215 Vật liệu làm máng duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021021A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
25/01/2021

95216 Vật liệu làm máng duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 26/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
16/03/2022

95217 VẬT LIỆU LÀM MÁNG DUY TRÌ CHỈNH NHA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NVDENT 03/2022/PL-NVDENT Còn hiệu lực
08/09/2022

95218 Vật liệu làm máng tẩy trắng răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019205A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
30/03/2020

95219 Vật liệu làm mặt dán sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191393 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
18/12/2019

95220 Vật liệu làm mẫu sáp TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 090-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019