STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95761 Ống bơm dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1260/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2020

95762 Ống bơm dùng trong can thiệp mạch máu não TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-373-2021/190000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2023

95763 Ống bơm hút TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 093/2024/CV-ĐC Còn hiệu lực
21/03/2024

95764 Ống bơm hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00055-CBPL-RU CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
29/07/2020

95765 Ống bơm khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 533/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2019

95766 Ống bơm lọc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 83/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

95767 Ống bơm lọc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

95768 Ống bơm thuốc cản quang TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018009 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
21/12/2019

95769 Ống bơm thuốc cản quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 815/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/06/2020

95770 Ống bơm thuốc cản quang cho máy Nemoto-A60, loại 200ml kèm dây nối áp lực thấp và ống hút nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 956/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ PHÚC ĐAN Còn hiệu lực
16/06/2021

95771 Ống bơm thuốc cản từ 65ml + 115ml TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018011 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
21/12/2019

95772 Ống bơm tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI 93/2022/PLHCG Còn hiệu lực
30/05/2024

95773 Ống bơm tiêm các loại và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 19-TL/2019/PLYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
09/08/2019

95774 Ống bơm tiêm có khoá cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3401 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
18/08/2020

95775 Ống bơm tiêm có kim - Syringe with needle TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 60/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Còn hiệu lực
04/02/2021

95776 Ống bơm tiêm dùng một lần 0.3mL/cc~70mL/cc (kèm kim/ không kèm kim) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200148 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/03/2020

95777 Ống bơm tiêm nhựa sử dụng một lần kèm kim ( 0.3mL ~ 70 mL) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181065 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019

95778 Ống bơm tiêm thuốc cản quang các loại và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 12.18-2021/170000117/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

95779 Ống bơm tiêm thuốc cản quang các loại và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 10.28/2023-PLTTBYT Còn hiệu lực
28/10/2023

95780 Ống bơm tiêm thuốc cản quang và dây nối TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018657 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
23/10/2019