STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95821 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Epinephrin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 252 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
01/04/2021

95822 Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1550/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
05/03/2021

95823 Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3282/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

95824 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3424/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

95825 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3425/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

95826 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol (E2) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

95827 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2956/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/08/2022

95828 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2966/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

95829 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 80/2022/NA-PL Còn hiệu lực
26/08/2022

95830 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 91/2022/NA-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

95831 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3177/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

95832 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3183/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/11/2022

95833 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Everolimus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1807/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
27/07/2021

95834 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fe (sắt) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0028 Còn hiệu lực
25/03/2022

95835 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 262 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
09/04/2021

95836 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0003 Còn hiệu lực
05/03/2022

95837 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2863/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2022

95838 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2864/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2022

95839 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3033/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

95840 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3063/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022