STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97501 Ống nối ống đặt nội khí quản (Sâu máy thở) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH 03-PL-Ningbo Boya-Thanh Bình Còn hiệu lực
16/09/2023

97502 Ống nội phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 007 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
23/08/2019

97503 Ống nội phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 68/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2020

97504 Ống nội phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 023 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
03/09/2020

97505 Ống nội phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/MED0421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/04/2021

97506 Ống nội phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2305/2023/DSC Còn hiệu lực
24/05/2023

97507 Ống nội phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 230001324/PCBB-HN Còn hiệu lực
29/06/2023

97508 Ống nội phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2024/01/10 Còn hiệu lực
19/01/2024

97509 Ống nội phế quản (nội khí quản 2 nòng) trái/phải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0016-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

97510 Ống nội phế quản 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 056 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
30/07/2019

97511 Ống nội phế quản 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 056 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
30/07/2019

97512 Ống nội phế quản 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 004 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
19/08/2019

97513 Ống nội phế quản 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/128 Còn hiệu lực
08/07/2022

97514 Ống nội phế quản 2 nòng phổi trái/ phải Silbroncho các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH 08/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/08/2023

97515 Ống nội phế quản Uniblocker TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1170/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị và Công Nghệ Tân Đại Thành Còn hiệu lực
20/08/2020

97516 Ống nội phế quản Uniblocker TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH 26-3/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/01/2024

97517 Ống nội phế quản Unibloker TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1170/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Đã thu hồi
02/07/2020

97518 Ống nội phế quản/Ống nội khí quản 2 nòng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 354-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV Y tế Định Giang Còn hiệu lực
22/10/2020

97519 Ống nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 034/JMX/0821 Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
01/09/2021

97520 Ống nội soi TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 11-22/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
26/09/2022