STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97521 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MINH 13/10-2022 Còn hiệu lực
13/10/2022

97522 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ HÀ NỘI 01/2023/PL Còn hiệu lực
29/03/2023

97523 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23072601/MP-BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

97524 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23072602/MP-BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

97525 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 10/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

97526 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MINH PL/19.H26-240424-0002 Còn hiệu lực
25/04/2024

97527 Ống nội soi 0 độ Ø2.7 x 174 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

97528 Ống nội soi 0 độ Ø2.7 x 174 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

97529 Ống nội soi 0 độ, Ø4 x 174 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23091301/MP-BPL Còn hiệu lực
13/09/2023

97530 Ống nội soi 30 độ, Ø4 x 174 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23091301/MP-BPL Còn hiệu lực
13/09/2023

97531 Ống nội soi bàng quang – thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 911/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/09/2021

97532 Ống nội soi bể thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-075-2022 Còn hiệu lực
28/12/2022

97533 Ống nội soi buồng tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1648/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019

97534 Ống nội soi buồng tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 00623/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

97535 Ống nội soi cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL180124/THUYAN Còn hiệu lực
18/01/2024

97536 Ống nội soi cứng bàng quang bể thận kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 30.2024/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
14/03/2024

97537 Ống nội soi Dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 448/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2019

97538 Ống nội soi dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 438/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2021

97539 Ống nội soi dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 499/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

97540 Ống nội soi dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-038-2022 Còn hiệu lực
20/09/2022